×
PH HELSINGØR
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEHer bor viKontakterHvem er PH HelsingørHundens 10 budHoldtræningFotoalbum
Logo

Magtanvendelse

Magtanvendelseskoncept 2016

Magtanvendelseskoncept set ud fra

Bærefase = gå i konstant god hastighed rundt i en rund cirkel med 5 meter i diameter. Hunden på ydersiden. 

 

 Mål: At kontrollerer, at alle byttedriftens faser er fuld aktive

Hunden skal selvfølgelig optrænes/kontrolleres i det byttedriftfremmende arbejde.

Denne træning er mangfoldig – nogle hundeførere mestrer den ene form og en anden hundefører den anden form.

Hvad er bedst: det der virker for hundeføreren.

 Mål: At hunden kan koordinerer sit byttespring til et godt bid.

Fiskestangen, hvor en figurant bevæger bidestykket fra side til side, bidestykket ligger stille indtil standhals – derefter drejer man rundt, således hunden skal eftersætte og koordinerer sit byttespring.

Belønningsbid er helt uden kamp.

Senere belønningsbid med træk.

Hundeføreren overtager fiskestangen og overgår straks til bærefasen  sammen med hunden.

Derved får hunden allerede i et tidligt stadie får et ordentligt forhold til hundeføreren + evt. stress fjernes så tidligt som muligt. 

Mål: Hunden lærer at gø af en person og ikke af de variable forstærkere

og begge dele på en meget tidligt stadie uden stress.

 med hunden i line – det er ikke nødvendigt at benytte sele.

Figuranten står med siden til hunden med et blødt bidestyr  ca. 20 meter fra hunden.

Figuranten drejer og vender front mod hunden og figuranten går i stand, thi den utrænede hund mister straks sin selvkontrol.

Hundeførerens hovedopgave er, at hunden ikke trækker i linen.

Hunden må gerne være fuld aktiv, men skal kunne holde sig tilbage, således at hundeføreren ikke har nogen problemer med at holde  hunden.

En kraftig  SIT kommando er ofte virksom – hunden skal ikke sidde, men på en eller anden måde reagerer alle hunde på denne kommando.

Nogle hunde skal have tilført Positiv straf ved at trykke 2 fingre ind i siden lige foran bagbenet, jf. Hundens evige stress, men her er man i rød zone.

Når hundeføreren tydeligt viser, at der ikke bliver brugt kræfter for at holde hunden tilbage  -  går figuranten roligt ind mod hunden igen.

 De første gange kan det blive til en del opstandsninger med mange korrektioner af hunden.

Bidestyret sænkes under figurantens gang ned i strakte arme med bidesvulsten pegende mod jorden.

Figuranten holder så stor afstand, at hunden ikke kan indsætte et bid.

Hellere belønning for langt fra end hunden når at lave bid.

De sidste 2 meter ind til hunden er det figuranten, der overtager kommandoerne, idet hundens koncentration vil ligge 100 % på figuranten.

Figuranten kan sagtens kommanderer sit – eller fx løfte en arm og knipse med fingrene for at løfte hunden blik mod figurantens hoved.

 Når hunden ser op på figuranten, belønnes hunden med bidestyr.

Efterfølgende bærefase med hundeføreren, hvor hundes stressleje/adrenalin kontrolleres.

Hvis hunden viser et af følgende stresstegn fortsættes bærefasen, indtil hunden bærer neutralt over en strækning på ca. 10 meter.

 Der stoppes op og omgående kommanderes slip.

Hvis hunden ikke slipper, er adrenalinen ikke ude af hundens krop, hvorfor bærefasen fortsættes.

Ikke noget med at sidde ned og "pusse nusse" med hunden. Adrenalin fjernes nu en gang ved at hunden bevæger sig!

Stress (adrenalin) skal helt væk inden næste øvelse fortsætter – ellers er det lige meget at lave næste øvelse grundet ingen læring.

Det automatiske slip lægges på

Det aktive slip lægges på.

Trækket skal kontrolleres eller læres.

 Og så videre……………….

OBS: Ved læring af træk er det vigtigt, at figurantens krop og bidestyr/ærme bevæger sig

til højre eller venstre samtidigt. Krop og bidestyr/ærme skal være i harmoni.

Hvis bidestyr/ærme bevæger sig til venstre og figurantens krop til højre, så kommer der

"flimmer" på hundens skærm og trækket udebliver.

 ……………………………………………………………………………………..

 Med nyt ærme/bidestyr mærket Euro Joe.

 Mål: At hunden kan lave et modstop indeholdende alt.

Bidestyret kan bruges som et ærme, idet det dækker hele underarmen og kan således bruges til læring af:

 Byttespringet – husk det er en energi

Dette ærme benyttes for opbygning af faserne Byttespring – Bid – Trækken.

Det et M E G E T sjældent, at biddet er defekt.

 

I seancen kan hunden lære  miljø (slagstok) + den frontale kropsbelastningen

+ aktiv slip og lydighed, så hunden kan høre efter kommandoerne (stimulikontrol).

Grundudførelsen:

 Kanonkuglen:

Hunden er ved  oplæringen blevet "omdannet" til en kanonkugle. Det at hunden kan holde sin selvkontrol er det samme som en 100 meter løber i startskamlen. 

       Eksplosionen kommer omgående!

 

Aktivering af bytteforsvarsdriften:

Når faserne Spring/Bid/Trækket er fuldt udviklet er det tiden til at lægge bytteforsvarsdrift på.

Bytteforsvarsdriften aktiveres ved, at man lader hunden trækken, men så begynder man at holde igen. Hunden skal arbejde mere.

Der er to klare bytteforsvarsdrift signaler: Hunden stemmer af mod figuranten med forbenene eller den brummer.

Hunden der stemmer af med forbenene har et dårligt træk i byttedriften, hvorfor det er for tidligt at lægge bytteforsvarsdriften på.

Kun det dybe brum er en perfekt byttedrift med tilhørende bytteforsvarsdrift.

 

Slukning af forsvarsdrift:

 Ved opbygningen af hunden er der visse hundeindivider, der har let til at aktivere forsvarsdriften.

Dette høres ved den dybe halsgivning helt nede fra maven + evt. rejsen af børsterne samt vægten er lagt kraftigt på forbenene.

Denne forsvarsdrift er ikke rar at arbejde med, men er simpel/let at fjerne.

Når den dukker op, så benytter man negativ straf = figuranten står totalt stille (der sker intet) – efter en tid slukker forsvarsdriften, thi hunden har intet at forsvare, hvorefter den aktiverer byttedriften – og så belønnes standhalsen i byttedriften med bidestyret.

 

Speedstop – det første rigtige stop: 

Speedstop  (medløbsstop) udføres stop med fuld skral på

Fig. udstyret med stort ærme, der trykkes tæt til kroppen med albuen bag ryg og hånden ind i siden.

Der løbes med små skridt. 

Mål: Stop af figurant, der løber væk fra hunden.

Byttespring  med fuld energi. Det skal ved tændernes kontakt med ærme lyde, som om man knækker en småkage.

Efterfølgende fast bid og trækken til jorden

Figuranten lader bare hunden tage ærmet uden kamp.

 

Modløb med stokkeslag:

 Har man bygget hunden rigtigt op med magtanvendelses træningen kan hunden lave øvelsen.

Den kan hele øvelsen – passiv slip – ingen bid under visitationen – kan gå på plads uden utidige bid og så videre…..

Figuranten bliver således først rygbelastet ved Modløb med stokkeslag, og da

hunden kan samtlige momenter i hele øvelsen, vil hunden komme kontrolleret.

Figuranten vil kunne beregne hundens bane, hvorved forkert belastning undgås.