×
MIDDELFART
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo
TopbannerTopbannerTopbanner

Velkommen til Middelfart Politihundeforening

Middelfart Politihundeforening (stiftet 11. marts 1943), er en underafdeling af Dansk Politihundeforening (stiftet 1909).
Dansk Politihundeforening, er inddelt i 7 områder (hvor Fyn er område 4) og 51 lokalforeninger (heriblandt Middelfart Politihundeforening), der er fordelt over hele landet.
Foreningens medlemmer består af polititjenestemænd med politiets patruljehunde (sektion 1) samt civile og polititjenestemænd med civile hunde (sektion 2). Desuden har foreningen en række passive medlemmer. Foreningen udgiver medlemsbladet Politihunden.

I Middelfart PH er vi ca. 20 medlemmer, så vi er en lille klub. Vi træner hunde i politihundeprogrammet. Det betyder, at vore hunde lærer det meste af det, som en tjenestehundefører har brug for, at hunden kan, når de skal arbejde sammen. Dette program indeholder lydighed, sporsøg, eftersøgning samt stop af bevæbnet figurant med beskyttelsesærme. Nogle vil stille spørgsmål ved, om man skal lære sin hund at fange en person. Der er dog ingen grund til at frygte, at hundene bliver aggressive over for mennesker. De bruger udelukkende deres byttedrift og løber for at fange byttet (beskyttelsesærmet).

Vore hunde bliver velafbalancerede hunde, der er nemme at omgås i det daglige, fordi de får brugt deres naturlige drifter og deres energi under træningen, og fordi de lærer at indordne sig under deres førere og kender deres plads i flokken.

NYHEDER & INFO
AKTIVITETSKALENDERVores træning og vore konkurrencer indbyrdes er mest til glæde for os selv og hunden, men vi har også mange gange i tidens løb hjulpet folk i lokalområdet med at finde tabte ting. Dette til fornøjelse for os og selvfølgelig megen glæde for dem, vi hjælper.

Ejeren får mest fornøjelse af en hund, der kender sin plads i flokken og får lov at bruge sine naturlige drifter. Hunden vil altid gerne gøre sin fører tilpas, altså gøre det rigtige og det, vi forventer af den. Det er derfor en fordel for begge parter, at få lært grundlaget for al træning; hvilket er lydighedstræning. Denne lydighed kan for det meste leges ind i hunden. Man belønner med godbidder eller boldleg, når hunden gør det, man ønsker, og siger roligt nej, når det modsatte er tilfældet.

Kun hunde med DKK-stambog og af bestemte store racer kan kåres i Dansk Politihundeforening. Hvis man ikke opfylder disse betingelser, kan man alligevel få lov at gå på Kåringsholdet, og man kan komme til en kåringslignende prøve, der, hvis den bestås, giver adgang til at deltage i vore lokale konkurrencer.

           Aktivitetskalender                  

  14/01-2024 - Medlemsmøde
  27/01-2024 - Bideindlæringskursus Modul 3 VEST
 03/02-2024 - Indskrivning hvalpe-lydighedshold kl. 14.00
 10/02-2024 - Start hvalpe- og lydighedshold
 10/02-2024 - Generalforsamling MPH kl. 14.00
 27/02-2024 - Generalforsamling omr. 4 kl. 19.00
 8-10/03- 24 - Langelandskursus AFLYST
10/03-2024 - Medlemsmøde kl. 10.00
17/03-2024 - Unghundekonkurrence Nyborg PH
 23/03-2024 - 68-Pokalkonkurrence
 20/04-2024  - Afslutning hvalpe- og lydighedshold
 27/04-2024 - Opr.Konkurrence Kriminalkl.
 28/04-2024 - Opr.Konkurrence Patruljekl. FPH
 05/05-2024 - 93-Pokalkonkurrence
  19/05-2024 - Medlemsmøde
 25/05-2024 - Mønstring VEST
 16/06-2024 - 18-Pokalkonkurrence
 29/07-2024 - Indskrivning hvalpe-lydighedshold
 31/07-2024 - Start hvalpe-lydighedshold
 04/08-2024 - Medlemsmøde kl. 10.00
 24/08-2024 - Udt.Konkurrence kriminalkl.
 25/08-2024- Udt.Konkurrence vinderkl. SPH
 01/09-2024 - Udt.Konkurrence patruljekl. OPH
 15/09-2024 - medlemsmøde kl. 10.00
 27-29/9-24 - DM Graasten v/Aabenraa PH
 02/10-2024 - Afslutning Hvalpe-lydighedshold
 27/10-2024- Unghundekonkurrence 
 03/11-2024 - 43-Pokalkonkurrence (Klubmesterskab)
  10/11-2024 - Fynsmesterskab Bogense PH
 07/11-2024- Medlemsmøde kl. 10.00
 23/11-2024 - Natkonkurrence MPH