×
PH HELSINGØR
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEHer bor viKontakterHvem er PH HelsingørHundens 10 budHoldtræningFotoalbum
Logo

SKAB

 SKAB

Skab er et mide-angreb i huden.
Hos hunde er det en den mide, der hedder Sarcoptes scabiei var. canis, som er årsagen til lidelsen. Miden er kun 0,2 mm stor med en kort plump krop og korte ben med sugekopper. Miderne parrer sig på hud overfladen, og hunnerne graver sig ned og laver gange i huden. Her lægger de 2-4 æg dagligt. Udviklingen fra æg til kønsmoden mide tager ca. tre uger.

Hvordan har min hund fået skab?

Skab smitter ved direkte kontakt, eller ved at hunden kommer i kontakt med materiale fra f.eks. smittede ræve. Dette sker typisk i højere grad om vinteren, da rævene kommer betydeligt tættere til beboelser end om sommeren. Samtidig er de angrebne ræve svagere end de øvrige, og derfor søger de gemmesteder, som f.eks. kan være under en terrasse eller lignende. Ræve, som?har skab, har en intens kløe og vil være tilbøjelige til at gnubbe sig op af træer eller lignende, og derved afgive mider til omgivelserne. Miderne kan overleve i?naturen 18-21 dage i den kolde periode om vinteren, hvor imod de kun kan?leve 1-3 dage om sommeren, hvor der er tørt og varmt. Ved stuetemperatur kan miden leve 2-6dage.

Hvad med smitte til andre hunde?

Den hyppigste smitte antages at komme fra omgivelserne, men smitte fra en hund til en anden forekommer også. Hvis naboens eller (en af) ens egne hunde har fået skab, er det vigtigt at holde den/dem fra andre hunde i en periode, samt at behandle hunde, som har været i tæt kontakt med den pågældende hund.

Hvad med smitte til mennesker?

Ved tæt kontakt med angrebne dyr kan mennesker udvikle et kløende eksem, som ofte forsvinder af sig selv. Hos menneske kan intenst kløende knopper forekomme ved fingerroden, på arm og ryg/mave. Hundens og rævens skabmide må ikke forveksles med den variant, der har mennesker som hovedvært (fnatmiden).

Hvor lang tid efter behandling smitter min hund?

Generelt sker der et betydeligt midedrab efter behandlingsstart. Efter en uge vil der være så få mider tilbage, at smitterisikoen kun er lille. Efter en måned vil de fleste hunde ikke kunne smitte.

Hvordan stilles diagnosen?

Skab giver sig ofte til kende ved en intens kløe, ofte lokaliseret ved hoved (især ører) og lemmer (has-, albue- og poteregionen). Kløen er mere intens end ved andre hudlidelser, og i kombination med de hudforandringer der ses, giver hele dette billede en ide om, at det kan være skab. Derudover kan dyrlægen stille diagnosen ved at skrabe i huden og finde mider samt æg. Ofte er dette den mest simple og effektive måde at stille diagnosen på, men i visse tilfælde kan det være vanskeligt at påvise miderne selvom, hunden har skab. Diagnosen kan også stilles ved at påvise antistoffer mod miden i en blodprøve. Disse antistoffer kan først påvises, når hunden har været inficeret med miden i 4-6 uger.

Hvad kan der gøres?

Gå til dyrlægen og følg anvisninger vedrørende behandling. Ræveskab er en ubehagelig lidelse, men hvis den behandles korrekt og rettidigt, er der ingen risiko for hundens fortsatte helbred.

Der er forskellige behandlingsmulighede.r

Under alle omstændigheder skal man have lidt tålmodighed før problemet er løst. Samtidig skal man være opmærksom på, at der fortsat er mulighed for gensmitte, hvis der er skab i området.Vask med speciel utøjsmiddel (recept) kan bruges. Denne behandlingsform
er effektiv og giver hurtigt effekt.

Der er endvidere mulighed for at behandle med injektions medicin 1 gang ugentligt i tre uger.?Man kan endvidere forebygge lidelsen ved at bruge spot-on (pipette) i nakken på hunden (recept). Denne behandling?gives med en måneds mellemrum.

I begyndelsen af behandlingen kan der ses kløe.
Årsagen hertil kan være døde mider og cellehenfald i de gange, som miderne ligger i. Det kan medføre en betydelig reaktion i huden, som kan ligne en allergisk reaktion. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at lindre med anden medicin.