×
PH HELSINGØR
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEHer bor viKontakterHvem er PH HelsingørHundens 10 budHoldtræningFotoalbum
Logo

Bestyrelsen for PH Helsingør

Formand: Jean L. Pedersen tlf. 2084-8390  jeanlpedersen@gmail.com

Kasserer: Ken Barbesgaard tlf. 2761-6963  kba@foss.dk

Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen  tlf. 2525-5626  jol.jorgen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Niels Thøstesen tlf. 2968-7533  nith@hfors.dk

Bestyrelsesmedlem Kurt Aagaard tlf. 2084-2373 kurt@aagaardlarsen.dk

Suppleant: Annette Vilbæk  

Revisor: Søren Nymann

Revisorsuppleant: Finn Vestergaard

Fanebærere Jørgen Olsen og Niels Thøstesen