PH HELSINGØR
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEHer bor viKontakterHvem er PH HelsingørHundens 10 budHoldtræningFotoalbum
AKTIVITETSKALENDER

Generalforsamling i klubhuset kl. 18.30

Dansk Politihundeforening Helsingør Afdeling.
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 20. marts 2024
kl. 18:30 i Klubhuset, Kongevejen 425, 3490 Kvistgård.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 3 uger før )
6. Fastsættelse af kontingent 2024
7. Valg.
7a) Formand. Tror Jørgen Olsen stiller til genvalg
7b) 2 bestyrelsesmedlemmer, Kurt Aagaard Larsen og Jean Pedersen er på valg. Kurt
      modtager ikke genvalg. Jean modtager genvalg.
7c) Bestyrelsessuppleanter (1 år) Annette Vilbæk er på valg.
7d) Revisor supleant (1 år) Jane er på valg
7e) Fanebærer x 2 (1 år) Niels og Jørgen.
8. Eventuelt.
Deltagelse og stemmeret til generalforsamling er betinget af indbetalt kontingent for 2024.
Kontingentet for 2024 udgør kr. 1400,- Reg. 6610 0001758878
Passivt medlemsskab kr. 700,-

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved en let anretning.
Af hensyn til anretningen er tilmelding nødvendig.
På bestyrelsens vegne. Kurt Aagaard Larsen.


Træningsweekend med PH Faaborg d. 31/5-2/6.

Vi har inviteret vores venskabsklub PH Faaborg på besøg den første weekend i juni.
Vi vil forsøde denne weekend med alt det gode fra PH-verdenens univers ;-)Vi skal hygge d. 13/9-15/9 2024