×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Referat fra formandsmøde den 7. februar 2023
1. Valg af ordstyrer & referent: referent Ulla Petersen
2. Nyt fra foreningerne:
Østsjælland – går jævnt derudaf, knap så mange lydighedskursister. Ikke så mange konkurrencehunde.
Nykøbing – lige afholdt generalforsamling, bestyrelsen fortsætter og der er mange lydighedskursister.
Vordingborg: der er afholdt generalforsamling, det militære område skal ryddes for dyr og det vides ikke om de kan blive i deres faciliteter.
Maribo: Medlemstal ligger stabilt, lidt flere lydighedskursister. Der er afholdt generalforsamling og der er tiltrådt ny kasser.
Slagelse: Nye hunde på vej op. Der her ikke været afholdt generalforsamling endnu, 33 medlemmer.
Ringsted: Det går fornuftigt, der er mange lydighedskursister. Der har været afholdt generalforsamling og Ringsted og Østsjælland er gået i forberedelse til afholdelse af DM.
Næstved: Et år med knald på, flere kåringer. Medlemstal stabilt. Generalforsamling afholdt, 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Korsør: Det går lidt op og ned, spændt på antallet af lydighedskursister. 5 der træner frem mod kåring. Der har været afholdt generalforsamling.
Kalundborg: Generalforsamling har været afholdt, bestyrelsen den samme. Starter lydighedshold op på lørdag, holdene er fuldt booket undtagen hvalpeholdet.
Nakskov: Det går stille og roligt. Der har ikke være afholdt generalforsamling endnu. Det forventes at der sker lidt udskiftning.
Holbæk: Der har været afholdt generalforsamling, og der er kommet ny formand blandt andet. Ny formand er Karin Denker. Godt i gang med forberedelse af områdemesterskabet.
3. Kort orientering fra første kursus for områdeinstruktørerne v/Dennis de Fries 
Der er tale om PH-instruktører – uddannelse af PH-instruktører. Første kursusgang var i november og næste kursusgang er sidst på foråret.
PH-instruktører for hele programmet, der kan tilmeldes 2 fra hver klub. Vigtig at klubberne vælger nogle ambassadører der dels kan formidle og dels kan favne klubben.
4. Drøftelse og status af træningsdage i område 5
Nogle foreninger har ikke overskuddet og andre foreninger syntes at det udmeldte skriv er med for store ambitioner. Det er en stor opgave og opgaven kræver en del arealer. Andre klubber melder at der allerede er en tæt booket kalender.
Næstved løfter muligheden for miljøtræning for krim/vinder hunde i Bob Bon land. Kalundborg nævner Sommerland Sjælland.
5. Konkurrenceplanlægning
Konkurrenceplan er udfyldt og sendes ud med referatet. Den lægges også på områdets hjemmeside.
6. Gennemgang af områdets regnskab
Regnskabet gennemgået, kørselsudgift drøftet. Kontingentet drøftet og dette fastholdes.
7. Evt.
23 fremstillinger til kåringer i 2022. Der har pt. ikke været afholdt nogen kåringer i 2023.
Programændringerne drøfter.