×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo
Dagsorden og referat fra områdebestyrelsesmøde den 9/1 2023
1.                        Gennemgang af dagsorden til formandsmøde - rettelser og andet
                           Ingen rettelser, dagsorden sendes ud den 10/1 23
2.                        Gennemgang af dagsorden til ordinært områdemøde - rettelser og andet. Husk at påføre hvem der er på valg og hvorvidt de ønsker genvalg.
                           Sekt 1: Mads Skorup er på valg og ønsker ikke genvalg
                           Sekt. 2: Dennis de Fries er på valg og han modtager genvalg
                           Sekt. 2: Inge Kristiansen er på genvalg og hun modtager genvalg
                           Sendes ud i morgen den 10/1 23
3.                        Fastsættelse af kørselspenge?
                           Vi lægger os op HB og deres niveau for kørselspenge
4.                        Hvem skal være dirigent?
                           Vi spørger Axel om han vil være dirigent til det ordinære områdemøde
5.                        Hvilke gaver skal der købes til det ordinære områdemøde? (Bedst placeret hund i hver klasse til DM?
                           Skal der købes noget til vores webmaster?)

                           Vinder: Dennis de Fries. Krim: Andreas Hare. Patruljer: Maria Hansen.
                           Der købes også en gave til webmaster, dommeruddanner og kåringsmænd.
6.                        Gennemgang af årsregnskab, herunder også område kontingent
                            Der afregnes til området på lige fod med afregning til hovedforeningen. I henhold til foreningsseminariet afholdt af HB, er det vigtigt at alle ”medlemmer”
                            vi har gående meldes ind således tiden tæller korrekt i forhold til figurantuddannelsen.
                           Samtidig er det vigtig at vi ikke har medlemmer der træner med uden at være officielle medlemmer af vores forening.
                            Når et medlem meldes ind i en lokalafdeling, afregnes til hovedforeningen og området.

                            Regnskabet er gennemgået og fremlægges til orientering ved formandsmøde
7.                        Hjemmeside samt områdebestyrelse for sekt. 1 – står det rigtigt på hjemmesiden?
                           Jan har gjort et stort stykke arbejde for at få områdets hjemmeside omlagt til det nye.
                            Vi skal huske at får bestyrelsen for sektion 1 rettet efter deres generalforsamling.  

8.                        Eventuelt
                           Der er instruktørseminar i HB i samme weekend som områdemesterskabet.
                           Der er tilmeldt 5 til dommeruddannelsen med start mandag den 16/1 23.
                           Inge køber pokaler til områdemesterskabet samt blomster.
                           Næste bestyrelsesmøde mandag den 8/5 2023