×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Tybjerglille 15. april 2017
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00
Tvedevej 11 – 4160 Herlufmagle
Alle til stede.
Dagsorden:
01: Evaluering af unghundeoprykning i Næstved
Jytte kontakter Bo, vedrørende adgang til at læse, hvilke dommere og figuranter der
har været ude at dømme- det kan pt. ikke aflæses i de nye dommerlister. På dagen
kom der 4 hele oprykninger og 2 halve – tillykke. Der er ikke indkommet nogle
negative bemærkninger.
02: Status på ”Ny konto” til Området
De sidste papirer er underskrevet i aften, og vi håber, at kontoen er i brug til næste
konkurrence.
03: Økonomi
Vi mangler vores konto.
04: Brug af Områdets navn
Områdebestyrelsen bakker fælles standpunktsprøve 100% op, men bestyrelsen
forventer, at området orienteres på forhånd, ved sådanne arrangementer, hvis det
skal foregå i Områdets navn.
05: Oprykning (Patrulje + Kriminal)
Der har været problemer med tilmeldingen, da vores web.tilmelding er lukket ned.
Patrulje: Nykøbing 8 hunde og Ringsted 10 hunde
Kriminal: Vordingborg 6 hunde
Der er fremsendt oplæg til alle tre klubber.
06: Træningsweekend herunder ansvarlig, indbydelse, instruktører og budget
Der arbejdes på at finde instruktører og andet.
Tilmeldinger er først til mølle.
Max 50 deltagere
07: eventuelt
Der arbejdes på ændring af lydighedsinstruktøruddannelsen Ingrid og Dorte
sættes på sagen.
Hvilke klubber ønsker at afholde udtagelse for Patrulje/Kriminal/Vinder
Sjællands Mesterskaber den 10. september (2 unghunde pr klub)
Næste møde tirsdag den 30. maj Tvedevej 11 kl. 18.30
På Områdets vegne
Dorte Nielsen