×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden til bestyrelsmødet hos Dorte d. 15 nov 2017 kl 18,00

.Dagsorden:

1. Lidt til maven

2. Valg af referent – Dorte

3. Hvordan ser det ud pt i området?  Der bliver kåret ca. 20 hunde i år fra området. Der er 3 til dommeruddannelse og to til oprykning.

4. Økonomi i området. – Indestående pt kr.77.026,33. Der mangler afregning fra to konkurrencer. Desuden mangler bestyrelsen at afregne kørsel og udlæg.

5. Træningsweekend. 2018 – Hvordan skal weekenden organiseres (spor, rundering, stop og lydighed) man tilmelder sig til 3 workshops i prioriteret rækkefølge. De mulige instruktører spørges allerede nu, og indbydelse udsendes januar 2018

6. Område instruktører, PH redaktør – Vi mangler stadig en redaktør til Politihunden, der trækkes lod, hvis der ikke er nogen, der melder sig. Der mangler lydighedsinstruktører i området, desuden skal vi finde en figurantinstruktør. Områdeinstruktørerne kontaktes med henblik på fremtidigt kursus.

7. Kommende år i området, planlægning. – De forskellige arbejdsopgaver er fordelt mellem medlemmerne i bestyrelsen, områdebestyrelsen er alle villige til genvalg.

9. Evt. – næste møde onsdag den 21. februar 2018

Med venlig hilsen

Jytte Vognsvend

DPH område 5

For referat – Dorte Nielsen