×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Tybjerglille 22.april 2018

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. maj 2018 kl 18.00

Tvedevej 11 – 4160 Herlufmagle

Mødte: Inge, Karin, Jytte og Dorte  Afbud: Mads

Dagsorden:

Punkt Emne Beslutning
01: Nyt fra bestyrelsesmedlemmer Vi skal finde en ny webmaster – da Jan Priess stopper efter næste Områdemøde. Vi vil gerne opfordre klubberne til, at komme med forslag til en webmaster.

 

DGI har lavet en skrivelse om hvordan man sikrer at alle overholder den nye Persondatalovgivning af 25. maj 2018.

Der er foreninger som endnu ikke har betalt kontingent for 2018, klubberne kontaktes.

 

02: Områdemødet 19./4. 2018 Mødet blev evalueret.
03: Træningsweekend – status Der er 26 tilmeldte – endeligt program udarbejdes , og tilsendes deltagerne senest 11.maj
04: Forårets konkurrencer – status Alle er forløbet planmæssigt

 

Klubberne skal huske at afregne for konkurrencerne

05: Skrevne/uskrevne regler i Området Der er påbegyndt udfærdigelse af forretningsorden.
06: Nye punkter Der indkøbes en ny projektor, denne følger altid kassereren.
07: eventuelt Christiansæde er booket til 10+11+12 maj 2019.