×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden til område 5 – bestyrelsesmøde Dansk Politihundeforening

Torsdag den 28/5 2020. Afbud: Karin og Mads.

  1. Drøftelse af årshjul – hvem gør hvad?Årshjulet lægges op på områdets hjemmeside. Inge står for bestilling af pokaler. Husk at sende navn, adresse og mail på den i klubben der skal modtage pokalerne.

Ulla udarbejder en invitation, den sendes rundt til kommentering i bestyrelsen inden den sendes til formændene.

Forslag til dato: Medio september – tirsdag den 8. eller torsdag den 17. september. Ulla koordinerer med Anne.

Forsøger at afvikle mødet i Ringsted – Ulla tager kontakt til Dennis.

Indsatsen løbes i gang uden brugerbetaling.

Udd. generelt til vores instruktører. Områdebestyrelsen vil og kan understøtte dette. Det gælde områdelydighedsinstruktør og dem der står for dommerudd. Kurser skal være relevant for den opgave medlemmerne løfter for området.

Næste møde medio august –13. august 2020

Oktober – 8. oktober 2020

November – 26. november 2020

Ulla ser på områdets FB side ang. administrator.