×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Referat fra til bestyrelsesmøde den 13/8 2020 – område 5:

  1. Kort orientering ang. de forestående udtagelseskonkurrencer

Der afholdes udt i krim i Østsjælland og udt i vinder i Vordingborg. Der er henholdsvis tilmeldt 9 og 7 hunde. Patrulje udt afholdes i henholdsvis Holbæk og Ringsted med 7 hunde hvert sted.

Krim sek 1 – 3 hundefører

Vinder sek 1 – 2 hundefører

Patrulje sek 1 – 4 hundefører

  1. Drøftelse af områdets pladser til DM

Punktet er drøftet.

  1. Drøftelse og tilretning af invitation til formandsmøde den 17/9 2020. Anne Bjørnstrup har tilkendegivet at hun gerne deltager.

Invitationen sendes ud snarest.

  1. Hjemmesiden – hvordan ønsker vi, at de almindelige medlemmer ude i klubberne orienteres om diverse mails, der går fra området til formændene?

Information fra område 5 sendes til formændene og det er formændenes opgave at formidle denne information videre til medlemmerne.

Invitation og endelig tilmelding til officielle konkurrencer lægges ud på hjemmesiden.

  1. Eventuelt
   DM 2023  
   DM 2023