×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Referat fra til bestyrelsesmøde den 13/8 2020 – område 5:

  1. Kort orientering ang. de forestående udtagelseskonkurrencer

Der afholdes udt i krim i Østsjælland og udt i vinder i Vordingborg. Der er henholdsvis tilmeldt 9 og 7 hunde. Patrulje udt afholdes i henholdsvis Holbæk og Ringsted med 7 hunde hvert sted.

Krim sek 1 – 3 hundefører

Vinder sek 1 – 2 hundefører

Patrulje sek 1 – 4 hundefører

  1. Drøftelse af områdets pladser til DM

Punktet er drøftet.

  1. Drøftelse og tilretning af invitation til formandsmøde den 17/9 2020. Anne Bjørnstrup har tilkendegivet at hun gerne deltager.

Invitationen sendes ud snarest.

  1. Hjemmesiden – hvordan ønsker vi, at de almindelige medlemmer ude i klubberne orienteres om diverse mails, der går fra området til formændene?

Information fra område 5 sendes til formændene og det er formændenes opgave at formidle denne information videre til medlemmerne.

Invitation og endelig tilmelding til officielle konkurrencer lægges ud på hjemmesiden.

  1. Eventuelt