×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Referat fra Områdebestyrelsesmøde den 26/11 2020
Ved mødet deltog Dorte, Inge, Karine og Ulla. Afbud fra Mads.

Kort evaluering i forbindelse med opbakning til vidensdeler PH
9 klubber har meldt vidensdeler til opstartskursus. Grundet Covid19 blev opstartskurset aflyst. Det er aftalt med Anne Bjørnstrup, instruktør, at opstartskurset gennemføres så snart at forsamlingsloftet bliver hævet.
Fordeling af de officielle konkurrencer 2021
Halvdelen af klubberne har meldt tilbage. Klubberne bliver venligt rykket, det er ambitionen at få de officielle konkurrencer til at falde på plads inden jul.
Ny kåringsmand
Bestyrelsen er enige om at indstille Axel Ahm til ny kåringsmand for område 5. Området har være rigtig tilfreds med Jens Christian og Bjarne Olsens indsats. En stor tak til dem begge for det engagement de har vist området og hver enkelt hundefører der har stillet til kåring.
Planlægning af ordinært områdemøde
Formandsmøde bliver den 2/2 2021 i Næstved kl. 19.30
Ordinært områdemøde bliver den 2/3 2021 i Haslev kl. 19.30