×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden Områdebestyrelsesmøde PH – den 31/5 2021

Afbud fra Dorte, Karin og Mads

Dagsorden:

Planlægning af ordinært områdemøde den 28/6 2021 i Haslev

Gaver, kåringsmændene samt den bedst placeret ved DM i hver klasse.

Patrulje: Carsten Nielsen – vinder

Krim: Niels Tim (Henrik Pedersen) – 2. og 3. plads

Vinder: Dennis de Fries – vinder

Dirigent – områdebestyrelsen vil spørge Jesper Hansen

Vidensdelernetværk, hvornår og hvordan?

Anne Bjørnstrup kontaktes i forhold til opstart med videre.

Evaluering af samling af de ukårede hunde – er det noget vi skal gøre mere af? Kæmpe stor ros til Ringsted, det var et virkeligt godt og fagligt arrangement. Området ønsker at gøre mere af den slags, det bliver drøftet på kommende formandsmøde.

Gennemgang af vedtægter – har vi ændringsforslag? Vi har brug for en suppleant, således vi kan kalde en suppleant ind, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før tid. Det kan overvejes om suppleant skal deltage i et eller flere bestyrelsesmøder. Det undersøgers med HB.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af:
  1. Formanden (den valgte områdeleder for sektion II)
  2. Næstformanden (den valgte områderepræsentant for sektion II)
  3. Bestyrelsesmedlem (den valgte områdesuppleant for sektion II)
  4. Kassereren (valgt blandt samtlige områdets medlemmer)
  5. Repræsentant valgt af sektion I (områdelederen eller områderepræsentanten)
 2. Alle valg er for 2 år og sker på det ordinære områdemøde
 3. Hvis kassereren vælges blandt a, b, c eller e, vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra den pågældende sektion.

Eventuelt

Konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 5/7 2021 evt. formiddag, hvis det nye medlem af bestyrelsen kan.