×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Referat af bestyrelsesmøde – PH område 5

  1. Høringssvar ang. programændringer – er sent til dpu

Bestyrelsen er orienteret og høringssvaret blev drøftet.

  1. Tema/træningsdag i området – Maribo og Ringsted PH har meldt sig. Har vi brug for en officiel skrivelse fra området, der kort beskriver ramme og vilkår for en træningsdag for områdets hundefører samt en tilmeldingsseddel?

Områdebestyrelsen udarbejder en ramme for afholdelse af træningsdag. (Dennis udarbejder et oplæg til skriv)

Indhold:

  1. Dato for formandsmøde – forslag torsdag den 3/2 2022, skal afholdes i første halvdel af februar

Vedtaget. Kl. 19.30

  1. Lydighedsinstruktørudd. området

Der er opbakning til at Karina kommer med et oplæg og at vi evt. forsøger os med kursusdage i kombination med et komprimeret lydighedsinstruktørkursus. (Dennis vender det med Karina)

  1. Dato og indkaldelse til ordinært områdemøde – forslag til dato 24/2 eller 3/3 2022 – skal være afholdt inden udgangen af marts 2022.

Den 24/2 2022 er vedtaget – Kultinariet kl. 19.30.

  1. Status på konkurrenceplan 2022

Konkurrenceplan gennemgået

  1. Stempler

Der bliver bestilt et sæt stempler mere og opgaven er nu delt mellem Inge og Ulla P.

  1. Eventuel

Næste områdebestyrelsesmøde den 17/1 2022 kl. 17.00

Der skal findes en ny kasser. Der skrives ud til klubber så de er forberedt på opgaven.