×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Referat fra bestyrelsesmøde område 5 – afholdt den 17/1 2022

Planlægning af det ordinære områdemøde

Temadage i område 5

Vi har gennemgået blanket udviklet til foreninger der ønsker at afholde temadage via området. Blanketten indeholder den økonomiske ramme samt tilmeldingsblanket. Dette gennemgås på formandsmødet hvorefter blanketten lægges på område 5´s hjemmeside.

Lydighedsinstruktøruddannelse i område 5

Karina de Fries deltager på forstående formandsmøde. Karina gennemgår de nye retningslinjer. Bestyrelsen bakker op om det fremsendt.

Dommeruddannelse

Der er 4 tilmeldt hundefører til dommeruddannelsen.

Eventuelt

Dorte tager kontakt til Danske Bank, da kontoen er bundet op på Dortes cpr. nummer. Vi skal være opmærksom på at vi skal have et forenings id, i forbindelse med at alle overgår til mit id.