×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 11/4 2022:

  1. Velkommen til Pia – har vi styr på kasser opgaverne? Indbetaling til området? Hjemmeside samt overgang til ny hjemmeside?

Kasser opgaven er ikke helt overdraget, Pia tager kontakt til Dorte. Det er nødvendigt at det kommer på plads snarest. Blanketter på hjemmesiden er rettet til med Pias kontaktoplysninger.

Der er betalt for område 5 hjemmeside i indeværende år, herefter ønsker vi at overgå til HB´s hjemmeside.

Der er kun to foreninger der mangler at betale kontingent til området. Deadline er endnu ikke overskredet.

  1. Træningsweekend – økonomisk støtte fra området med mere

Området ønsker ikke at en træningsweekend skal arrangeres et sted med kun to store sovesale.

Det skal brydes ned til mindre grupper og der skal være ordentlige bad og toiletforhold.

Træningsweekenden er for område 5 og deltager antal ca. 30 + instruktører. 2 instruktører til max 10 hundefører.

Området støtter træningsweekenden med 15.000 kr., heraf skal der afsættet 500 kr. pr. instruktør. Overskuddet/underskuddet tilgår området og lægges i kassen til næste træningsweekend.

Områdebestyrelsen vil anbefale at træningsweekenden bliver øvelse opdelt, hvor hundeførerne på forhånd kan vælge tre øvelser – dette for at få de bedste instruktører til den enkelte øvelse og for at opgaven bliver overkommelig for den enkelte instruktør.

  1. Teamaftener og kursusaktivitet i området – støtte fra området og egenbetaling

Invitation drøftet og aftalt. Vi booker Christina den 17/9 2022 til et heldagskursus omhandlende stress.

  1. Dato for nyt bestyrelsesmøde

Mandag den 13/6 2022 kl. 17.00 hos Dennis

  1. Eventuelt