×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Dagsorden fra områdebestyrelsesmøde den 11/8 2022

 

Der er fundet lejer og arbejdsgruppen er i gang med at få aftaler i hus med diverse instruktører. Arbejdsgruppen har udarbejdet en FB gruppe der, når gruppen vurdere at tidspunktet er rigtigt, offentliggøre denne. Næste møde i arbejdsgruppen er den 30/8 2022.

Tilmeldt 6 vinderhunde – konkurrencen afholdes i Næstved

Tilmeldt 12 hunde kriminal klassen – konkurrencen afholdes i Ringsted og Nykøbing.

Oplægget manglede en oversættelse/sammenhæng til PH træning/programmet og de store øvelser. Opbakningen til selve kurset var ikke tilfredsstillende, dette kan skyldes flere forskellige ting. Vi har drøftet hvorvidt fremadrettet kurser skal have fokus på fællesskab på tværs af klubberne eller konkret ny viden som eksempelvis klikkertræning.

Vi vil forsøge os med en tema aften i efteråret. (Vi retter henvendelse til dyrlæge og kiropraktor Rikke Wriedt)

Vi forsøger at planlægge et kursus der forløbet over 3 gange således der sikres noget opfølgning. Der meldes mere ud når vi har en instruktør i hus.

Hvert område kan indstille op til to instruktører samt områdelederen. Området indstiller Lasse Daugaard fra Slagelse og Dennis de Fries fra Ringsted. Områdelederen deltager ligeledes.

Vigtigt at alle foreninger er opmærksomme på de nye regler i forhold til indstilling til dommeruddannelse. Reglerne ligger på HB´s hjemmeside. Indstilling til dommer skal være områdelederen i hænde senest 1. december 2022.

Pia har fået overdraget protokollatet i forhold til regnskab, hvilket betyder at Pia nu ligger inde med den nødvendige bagudrettet dokumentation. Økonomien pr. dags dato 158.948,56 kr. (7/8 2022)

Der er flere foreninger der mangler at fremsende dokumentation for kørsel til foreningsseminariet i Odense.

Næste bestyrelsesmøde planlægges til torsdag den 27/10 kl. 18.00 hos Dennis. Punkter til dagsorden sendes senest den 17/10 2022 til områdelederen.