×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Dagsorden til mødet:

  1. Status på ny hjemmeside, herunder opsigelse med videre af gammel udbyder.

Hostingen udløber december 2022 – denne beholde vi, da det er vores domæne.

Pia undersøger om den simply.com skal opsiges, den skal først betales igen til marts 2023.

Jan er i gang med at lægge over på ny hjemmeside, det er rigtig dejligt.

  1. Træningsweekend – kort orientering og drøftelse.

Bestyrelsen ønsker at holdene niveau inddeles – så kan instruktørerne forberede og indstille sig på det.

Bestyrelsen vil opfordre til at holdene mødes fredag aften og drøftet weekendens program.

  1. Orientering ang. Uddannelses af indlæringsfiguranter

Michael Kronborg deltager på kommende samarbejdsmøde i området, herefter sætter vi i gang. Vi er opmærksommen på, HB også går med lignende tanker. Det bakke vi selvfølgelig op om.

  1. Temaaften med dyrlæge – hvor langt er vi med planlægning?

Rikke Wriedt bliver spurgt om muligt i januar 2023

  1. Ordinært områdemøde – dato for dette samt indkaldelse. Hvem er på valg?

Mads er på valg og ønsker ikke genvalg, grundet nyt job i Københavns Politi.

Dennis og Inge er på valg – begge ønsker genvalg.

  1. Afregning fra de officielle konkurrencer samt kørselspenge til overdommere. Er vi kommet i hus?

Hvem afregner kørsel til overdommer? Er det området hvor overdommeren kommer fra eller er det, det område hvor konkurrencen afholdes? Dette skal undersøges.

  1. Regnskab
  2. Eventuelt

Dommeruddannelse, tilmelding sendes ind senest 1. december 2022. Kursus afholdes januar/februar 2023.

Næste møde: Mandag den 9. januar 2023 kl. 18.00, hos Dennis.