×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: John fra Vordingborg
  2. Valg af referent: Tina Lorentzen Nyk. F
  3. Valg af 2 stemmetællere: Maibritt Øst Sjælland og Ulf fra Slagelse
  4. Områdelederens beretning: Der er fremgang i medlemstallet 445 medlemmer i område 5, heraf 38 passive. Der er kåret 15 hunde i år 2015. Jytte sætter spørgsmålstegn ved om områdemesterskabet skal fortsætte, idet antallet af deltagende hunde er nedadgående, i 2015 var der 25 deltagende hunde.
  5. Områdekassereren aflægger det reviderede regnskab: Der er brugt en del penge på områdets træningsweekend, denne afholdes hvert 2. år.
  6. Fastsættelse af kontingent, start penge, forplejnings godtgørelse og kørselsgodtgørelse: Startpenge 150 kr. Området vil give 5 kr. mere i forplejningsgodtgørelse for hver HF. Derudover bliver der mulighed for at foreningerne kan få 1 kr. for dommerseddel, idet foreningerne nu selv skal printe dommersedler ud. Ydermere bliver der på konkurrenceafregningen tilført en linje til diverse udgifter fx bestemte genstande til officielle konkurrencer.
  7. Valg:

Områdeleder for 2 år ( Jytte modtager genvalg) genvalgt

Områdekasserer for 2 år ( Lars modtager genvalg)genvalgt

  1. Eventuelt:

Referent Tina Lorentzen

   DM 2023  
   DM 2023