×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Områdemøde tirsdag den 19. februar 2019

1: Valg af dirigent - Jesper Kragh Hansen Næstved valgt

2: Valg af 2 stemmetællere - Leo og John valgt

3: Formandens beretning

                      Ingen bemærkninger til formandens beretning.

4: Kasserens aflæggelse af regnskabet.

                      Årsregnskabet gennemgået og godkendt

                      Regnskabet ønskes udsendt før Områdemødet

5: Kontingent (2020) og kørsel (2020) uændret kr. 100,00 pr medlem og kr. 2,00 pr km

6: Forslag 1: Forenkling af afregning til Områdemesterskabet

                      Forslaget vedtaget med 29 stemmer for 0 imod og 0 der ikke stemte

    Forslag 2: Forenkling af afregning til Områdets officielle konkurrencer

                      Forslaget vedtaget med 29 stemmer for, 0 imod, 0 der ikke stemte

7: Valg: Karin Littau Ringsted og Inge Kristiansen Korsør genvalgt

8: Eventuelt:

                      Forslaget om ændring af regler vedrørende apportering drøftet

                      Der mangler overdommere til Oprykning Kriminal (27/4) og Patrulje (28/4), der var debat om den nye overdommerfunktion.

                      Snak om snyd i konkurrencer, der var enighed om, at alle skal se sig i spejlet og samtidig arbejde for at nedbringe snyderiet.

Tak for god ro og orden

På Områdets vegne                                                                                                        Dorte Nielsen