×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

DANSK POLITIHUNDEFORENING              

Område 5    v/områdeleder Jytte Vognsvend, Radsted Langet 13, 4990 Sakskøbing     Mobil: Tlf.nr. 22 16 82 43 – Email: jytte@vognsvend.dk

Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Sakskøbing, den  9 Januar 2016

Til formændene i lokalforeninger i område 5 og områdebestyrelsen.

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19,30 i Næstved PH´s klubhus, Fasanvej 60, 4700 Næstved.

Bemærk: Der serveres Kaffe/the, øl/vand, franskbrød m. ost og pålæg.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.

Jesper

  1. Valg af referent

Ulla Petersen

  1. Hvordan ser det ud i pt. i området.

Drøftelse af dommerstaben og tilmelding til dommervedligeholdelseskursus.

Figurantinstruktører – Flemming mangler en makker. Tilbagemelding inden 15. marts 2016 til Jytte.

Vigtigt at figuranterne ude i klubberne samles mindst en gang om året.

Forslag: Vidensdeling blandt figuranterne. Forslag godt modtaget, Jytte indkalder.

Øvelse 11: Brutto truppen stiller sig til rådighed ved officielle konkurrencer. Truppen har fokus på erfaringsudveksling – hvordan gør du, hvordan hjælper vi hinanden.

Det kunne være rigtig interessant, hvis klubberne fik mere viden om truppen.

Vigtig at være opmærksom på træningsgruppe frem for brutto trup.

Steen udarbejder ny skrivelse/invitation – næste samling uge 14 eller 15.

Områdemødet vil være et godt sted at sælge budskabet fra træningsgruppen.

Områdeinstruktør: Erik Nymark og Michael Hansen

Vigtigt at området får noget ud af områdeinstruktørerne. Begge instruktører har blandt andet deltaget på Kildegården.

Vigtigt at dem der sendes af sted kan formidle viden videre.

Frist for tilbagemelding 5/2 2016 til Jytte. Tages op på områdemødet den 23/2 2016.

God stemning i området, god kontakt klubber imellem. Jytte forsøger at være i kontakt med alle klubber en gang om måneden.

Det foreslås at der udarbejdes en tidslinje, således alle kende de vigtigste datoer hen over året.

  1. Hvordan ser det ud med hunde i området.
  2. Officielle konkurrencer samt over dommer.

Forårets konkurrencer hænger fornuftigt sammen. Jytte skriver ud ang. efterårets konkurrencer. Skal indsendes 1. maj.

Konkurrencerne er presset meget sammen forår og efterår. Vanskeligt at finde dommer og figuranter når konkurrencerne ligger dobbelt. Vi skal tænke om os nu, hvis det skal ændre til næste år.

Jytte deltager i repræsentantskabsmøde. Indstilling fra formandsmødet: nej til forslaget stillet af Katja.

Forslag fra Marianne fra Tønder: Område 5 bakker ikke op om forslaget! De klubber der ikke har drøftet det hjemme melder tilbage til Jytte pr. mail inden for en uge.

  1. Nyt it system.

Det nye system tegner rigtig godt. Generel drøftelse om oprydningsarbejdet.

  1. Orientering fra foreningerne.

Næstved: Går fornuftigt. Udfordret på deres lydighedshold, oplever stor tilbagegang. Træningshold/fortsætterhold hver lørdag, man behøver ikke at havde deltage på et lydighedshold først. DM vel overstået, glad for det fællesskab det giver klubben.

Nykøbing: Orientering ang. nyt klubhus. Fokus på faldende medlemstal.

Vordingborg: Dropper lydighedshold om efteråret. Fokus på lydighedshold forår. Faldende medlemstal. Vand på træningspladsen/vejen. Indtil videre er denne vej lukket.

Nakskov: Går fornuftigt. Ca. 20 hunde til lydighedstræning. Lidt fremgang i medlemstallet. 2-3 hunde på vej mod en kåring. Mangler arealer. Samarbejde med Nyk. PH ang. prøvekåring og kåring.

Østsjælland: Lydighedshold 3 gange årligt. Sker ikke så meget med kåringshundene. Var det en ide at lade kåringshundene mødes på tværs? Vanskeligt at få økonomien til at løbe rundt.

Korsør: Medlemstallet status quo. Annoncerer kun lydighedsholdet via nettet. Skal havde uddannet nogle figuranter. Ikke så mange konkurrencehunde.

Slagelse: 15 nye medlemmer. For fire år siden holdt de op med at annoncerer grundet pris. Oplysninger kun via hjemmesiden. Ingen kåringshold. Der kommer mange hunde ind og alle kan optages som medlemmer, hvis de ønsker.

Holbæk: Stopper optag på lydighedshold ved 75 kursister. Finder lydighedshold via google og FB. Medlemstal status quo. Arbejder med mentor frem for kåringshold. Fået nyt køkken. Konkurrence for kåringshundene.

Kalundborg: Lille fremgang – 17 hunde til lydighedsopstart. Fokus på sociale aktiviteter i klubben.

Ringsted: Kommet godt på plads i nyt klubhus. God stemning i klubben. 3-4 nye medlemmer. Lydighedshold stort set det samme. Lidt flere hunde i efteråret.

  1. Evt.

Øvelse 10 blev drøftet – skal øvelsen fortsætte med at være en knald/fald øvelse?

Med venlig hilsen

Jytte Vognsvend

DPH område 5

   DM 2023  
   DM 2023