×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Referat fra formandsmøde den 7/6 2021

Afbud fra: Næstved og Maribo

Det ordinære områdemøde udskydes til efter sommerferien grundt personlige årsager. (Formanden skal til Findland med U25 landsholdet i dressur, da formandens datter er blevet udtaget til at repræsentere Danmark ved de Nordiske mesterskaber i uge 26) Ny dato udmeldes snarest.

Dagsorden:

  1. Bordet rundt – status fra klubberne, herunder status på lydighedshold, kåringshold, konkurrencehunde med mere

Alle klubber har mærket CORONA, men har på trods af situationen haft nogle rigtige fornuftige lydighedshold hen over foråret. Den nye kåringsmand er kommet i gang og Slagelse og Holbæk har bestilt kåring. Flere kåringshunde på vej.

Ved kåring fremsendes elektroniske en kopi eller et billede af stambog og registreringen fra dansk hunderegister. Dette sendes direkte til kåringsmanden Axel Ahm.

  1. Udviklingstanker og idéer – hvor skal området bevæge sig hen? Herunder en drøftelse af træningsdagen i Ringsted.

En meget stor ros og annerkendelse til Dennis og Ringsted PH for træningsdagen den 1/5 2021 (Ukårede hunde). Det blev drøftet, hvorvidt der skulle holdes lignende samlinger for unghundene eksempelvis med fokus på den døde genstand, indtransport og genstandsmarkering. På samme vi blev de øvrige klasser drøftet.

Der er opbakning til at andre klubber enten selv eller sammen med naboklubben kan arrangerer noget lignende.

Ringsted afholde træningsdag for de ukårede hunde i 2022 – dejligt.

Vi forsøger at etablere åben klub træning et par gange i efteråret 2021.

  1. Træningsweekend område 5

Der er forskellige indfaldsvikler til afholdelse af en træningsweekend. Enkelte klubber efterspørger en træningsweekend men flere klubber stiller spørgsmålstegn ved behovet og motivationen til at deltage. Efter ordinært områdemøde drøftes forskellige muligheder.

  1. Status på vidensdelernetværk. Hvordan får vi bedst kick startet idéen efter et halvt års nedlugning?

Der er bred enighed om, at det først er nu det er muligt at genoptage initiativet med vidensdelernetværket grundet Corona og alle restriktionerne. Der tages kontakt til instruktøren igen for at drøfte mulig opstart.

  1. Eventuelt

Kort drøftelse af 11´er figuramt mønstring i Skovbo – rigtig fin dag for alle.

Orientering fra dommer og programudvalget, de fremlæger programændringer ved det forestående repræsentantskabsmøde den 12/6 2021

Formanden deltager ved repræsentantskabsmødet.

   DM 2023  
   DM 2023