×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN

Referat fra formandsmøde den 3/2 2022

1. Valg af ordstyrer & referent – referent Ulla P.

Afbud fra Maribo og Ringsted

2. Nyt fra foreningerne

Holbæk har afholdt generalforsamling – 2 nye i bestyrelsen. Medlemstal er stabilt, kontingentet er hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. Er udfordret på lydighedsinstruktører. Prisen for et lydighedshold koster 750 kr. Holbæk har tilmeldt sig en portal der hedder holdsport for at gøre aktiviteterne mere synlige for medlemmerne. Holbæk har oplevelsen af at det er et ret let system at bruge.

Østsjælland lydighedsholdene har været fyldt op, status ca. 30 til 40 kursister. Medlemstallet er lidt stigende. Generalforsamling udskudt til den 2/3 2022 grundet Corona. Østsjælland har fået istandsat klubhus.

Nakskov generalforsamling den 18/3 2022. I det store og hele går det godt, har fået kåret 3 hunde i 2021.

Slagelse generalforsamling den 26/2 2022. Oplever et generationsskifte på hundefronten. 4 nye 8 ugers hvalpe.

Næstved har afholdt generalforsamling og Tina K. er ny formand og Ida er næstformand. Næstved har fået kåret 6 hunde i 2021 samt en del bobler på kåringsholdet. Fokus på fællesskab og klubånd.

Kalundborg generalforsamling afholdt den 18/1 2022. De har tilmeldt 40 kursister til lydighedshold. Lydighedsinstruktørerne får gratis kontingent. Medlemspris 900 kr. Fællestræning afvikles en gang pr. måned.

Nykøbing generalforsamling på lørdag den 5/2 2022.

Vordingborg generalforsamling start marts 2022. Vil forsøge at få en sektion 1´er ind i bestyrelsen. Overvejer at udbyde et lydighedshold igen. Ingen hunde på vej til kåring, men en del unghunde.

Korsør har afholdt generalforsamling. Inge er den eneste i bestyrelsen der træner PH. Lydighedshold ca. 30 kursister. Oppe på ca. 40 medlemmer hvoraf Korsør har et kåringshold på ca. 10 hunde.

3. Lydighedsinstruktøruddannelsen v/Karina de Fries

Der blev aftalt at Tina K. og Ulla mødes med Karina. Der er bred enighed om at kriterierne er lidt for ambitiøse.

4. Drøftelse af træningsdage i område 5, herunder præsentation af fælles oplæg

Der er opbakning til retningslinjerne, disse sendes ud og lægges på områdets hjemmeside.

7. Gennemgang af områdets regnskab

Gennemgået og taget til efterretning

8. Evt.

Bestyrelses/foreningsseminar 21-22/5 2022 – Kildegaarden

Den 28. og 29/5 2022 – øvelse 11´er figurant mønstring

28. og 29/10 2022 kursus

24 kåringer i område 5 i 2021, det må give en række flere konkurrencehunde