×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo

Instruktørkursus v/Karina de Fries

Målet med instruktørkurset er at give deltagerne en bredere viden omkring hundeadfærd (normaladfærd, leg, racekendskab etc.), viden om læringsteori, formidling til kursister samt praktiske træningsteknikker.

Jeg lægger især vægt på at deltagerne får indblik i relevansen omkring obligatorisk teori inden opstart af diverse hvalpe – og lydighedshold. Kurset skal ruste instruktørerne bedst muligt til at kunne informere og vejlede nye kursister.

Der vil være hjemmearbejde, både praktiske øvelser samt skriftligt arbejde.

Kurset vil som udgangspunkt forløbe over otte gange. Kurset bliver revideret fra gang til gang og især praktisk træning med egen hund bliver prioriteret højt.

Ved spørgsmål omkring ovenstående kan der rettes henvendelse til:

Karina de Fries – telefon 22 40 76 07 eller email: karinadf@live.dk