×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Logo
Referat fra områdebestyrelsesmøde den 25/4 2024
 
  1. Evaluering af træningsweekend 2024
Den skriftlige evaluering er fremlagt og drøftet i områdebestyrelsen.
Stor tilfredshed og rigtig flot tilbagemelding inklusiv gode refleksioner til kommende træningsweekend.
Regnskabet er ligeledes gennemgået og taget til efterretning. Træningsweekenden balancerer uden tilskud fra området.
Deltagerbetalingen fastholdes på 850 kr.

Områdebestyrelen bakker op om et evalueringsmøde med instruktørerne hvor evalueringen gennemgås. Evalueringsmødet planlægges og gennemføres ultimo maj start juni.

 
  1. Kort orientering og status på træning af og godkendelse af 11´er og 12´er figuranter
Det kan være vanskeligt at holde overblik over HB´s initiativer i forhold til bid, mønstring, træning og bideindlæring! I område 5 bakker vi rigtig gerne op om HB.  
  1. Status på de officielle konkurrencer, efterår
Efterårets konkurrencer er fordelt på klubber, men der mangler forsat navn på tilrettelægger og listefører.

 
  1. Områdemesterskab
Ulla kontakter Holbæk ang. områdemesterskab – det blev aflyst i 2023. Den første søndag i november.
 
  1. Eventuelt
Kalundborg står for årets Sjællandsmesterskab 2024
Arbejdsgruppen ang. samarbejdskonkurrencerne mødes den 30/4 2024.
Pia gennemgår regnskabet – økonomien er rigtig fornuftig.