×
OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
Dagsordenspunkter:

Ordinært områdemøde
Planlægning af formandsmøde med fokus på regnskab og samarbejdsaftalen.
Planlægning af ordinært områdemøde, herunder valg af dirigent samt indkøb af gaver.
(Begge invitationer er sendt til jer til gennemlæsning - tænker jeg sender dem ud på mødet på torsdag).
Status på områdets træningsweekend
Gitte er inviteret med til områdebestyrelsesmødet for at orienterer om træningsweekenden.
Gennemgang og drøftelse af regnskab
Regnskabet er gennemgået og vi har drøftet næste års budget. Eventuelt
Fint foredrag med Jesper Andersen den 10/1 2024 med 50 tilmeldte. 40 valgte at spise først.
Hvad gør vi med områdemesterskabet? Det er forsøgt flyttet til foråret fra sent efterår – dette gav desværre ikke flere tilmeldinger, hvorfor det blev aflyst i 2023.
Et forslag til forandring kunne være at et helt hold består af 3 hunde og hundene kan være i samme klasse.
Tilmeldingsfrist flyttes frem, således der er bedre tid til planlægning. Det kan eksempelvis betyde at der skal bruges flere arealer til patruljeklassen, alt afhængig af tilmelding.
Det vil betyde at der skal laves et nyt poientfordelingssystem