OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
NYHEDER & INFO

27/02 2024
Besvarelser: Spørgeskema, samarbejdskonkurrencer

Der er modtaget 48 besvarelser.

1.     Deltager du i samarbejdskonkurrencerne? Alle har svaret
a)     Ja/Lejlighedsvis (79 %)
b)     Nej (17 %)
c)     Andet (4 %)

2.     Hvis du ikke deltager i samarbejdskonkurrencerne, er det så fordi de officielle konkurrencer og de lokale konkurrencer er tilstrækkeligt for dig? 27 har besvaret  = 56 %
a)     Ja (30 %)
b)     Nej (48 %)
c)     Andet (22 %)

3.     Hvis du ikke deltager i samarbejdskonkurrencerne, hvad skyldes det? Kun 6 har besvaret
        Sværhedsgrad, problem med sammenlægning af Vinder og Krim og manglende læring, fordi man ikke i en konkurrence kan efterprøve noget, der gik galt.
       
4.     Deltager du i lokalkonkurrencer? 46 har besvaret
a)     Ja/Lejlighedsvis (95 %)
b)     Nej
c)     Andet (5 %)

5.     Når du overvejer om du vil deltage i en samarbejdskonkurrence, hvad betyder så noget  alle har svaret
a)     Lang afstand til afholdende forening kan betyde, at jeg ikke tilmelder mig (35 %)
b)     Hvis jeg skal op før ”fanden får sko på”, tilmelder jeg mig ikke (27 %)
c)     Hvis samarbejdskonkurrencen ligger kort før en officiel konkurrence, tilmelder jeg mig ikke (35 %)
d)     Samarbejdskonkurrencer kan være ”urimeligt” svære, derfor tilmelder jeg mig ikke (12 %)
e)     Prisen for deltagelse (typisk 200,-) kan betyde, at jeg ikke tilmelder mig (2 %)
f)      Samarbejdskonkurrencerne ligger ofte om søndagen, jeg vil foretrække lørdag (6 %)
g)     Jeg har det fint med nuværende form og deltager gerne, når jeg kan (60 %)

Mange tilkendegiver at især afstand, nærhed til officiel konkurrence og tidspunkt har negativ betydning – men svarer stadig at de er tilfredse med nuværende form (60%).

6.    Et alternativ til samarbejdsaftalen kunne være temadage. 
F.eks. med fokus på 1) fremadsendelse/lydighed, 2) spor/markering/gerningssted/ 3) kendte øvelser i ukendt miljø 4) mere glæde i lydighedstræningen osv
Kunne du tænke dig det?
a)     Ja (49 %)
b)     Nej (45 %)
c)     Andet (6%)

Spørgsmål 6 har ikke været tilstrækkeligt klart formuleret. Min opfattelse: Når der svares JA, svares der ofte JA på den sidste linie, kunne du tænke dig det? Ikke på om det skal være et alternativ til samarbejdsaftalen. Det baseres på at mange, der svarer JA her - i alle andre svar tilkendegiver at de ønsker samarbejdsaftalen opretholdt (evt. med små justeringer jf. spørgsmål 5) //Gitte

7.     Har du andre forslag til tiltag i området omkring konkurrencer/træningssamlinger og lign.?

Udtalelser fra dem, der grundlæggende er indstillede på at fortsætte samarbejdskonkurrencerne:
Udtalelser fra dem, der grundlæggende er indstillede på et alternativ til samarbejdskonkurrencerne: Rundering som eksempel:
Hundene runderer forsat i klasser/klasseinddelt med de niveauer, der hører til klassen
Hundene runderer en bane og der evalueres. (Der kan sagtens gives point for øvelsen og på den
måde findes en vinder af rundering)
Hundeføreren får en tilbagemelding fra de respektive dommere.
Herefter efterprøves elementer fra evalueringen 


30/01 2023
Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening (HB) drøftede på et hovedbestyrelsesmøde den 22. januar 2023, på baggrund af en række henvendelser
fra vores medlemmer, udmeldingen fra Dansk Kennel Klub (DKK) vedrørende forbud mod brug af stokkeslag.
Det er vigtigt at pointere, at udmeldingen fra DKK ikke følger af en lovændring.
I forbindelse med drøftelsen i HB er der foretaget faglig sparring med relevante interessenter, herunder dyrlægefaglig sparring.
På baggrund af drøftelsen har HB besluttet, at der ikke vil ske ændring i Dansk
Politihundeforenings ”stop med anvendelse af stokkeslag”. Vi har ved beslutningen lagt vægt på: HB vil løbende monitere området og naturligvis genoverveje beslutningen, såfremt den kontinuerlige opfølgning giver anledning til dette.

Lars Bræmhøj,
Formand.