OMRÅDE 5
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBlanketterGallerierINTERN
AKTIVITETSKALENDER

Officiel konkurrenceplan 2023 – Område 5

Konkurrenceplan 2023

 

Forårets officielle konkurrencer 

 

 

 

 

 

 

Konkurrence

Antal

Konkurrenceleder & Listefører

Overdommer

Unghundeoprykning 26/3

Hvem udarbejder oplæg?

Dennis de Friess

 

 

Forening 1: Østsjælland. Tilrettelægger: Axel Ahm Listefører: Jens Sørensen

Forening 2: Holbæk. Tilrettelægger: Niels Rybjerg & Jeanett Petersen Listefører: Jacob Christensen

 

Overdommer

Østsjælland: Niels Thim

Holbæk: Jan Larsen

Kriminaloprykning 29/4

 

Forening 1: Nykøbing. Tilrettelægger: Jan Larsen. Listefører: Ulla Petersen

 

Overdommer område 6:

Jan Pries

 

Patrulje oprykning 30/4

 

Forening 1: Kalundborg. Tilrettelægger: Pia Christensen Listefører: Berit Kristiansen

Forening 2: Ringsted. Tilrettelægger: Dennis de Fries Listefører: Dennis de Fries

 

Overdommer område 6:

Svend Erik L. Hansen

 

 

 

Efterårets officielle konkurrencer

 

 

Kriminaludtagelse 26/8

 

Forening 1: Næstved. Tilrettelægger: Bodil Hansen Listefører: Helle Nørregaard

Forening 2: Nykøbing. Tilrettelægger: Tina Lorentzen. Listefører: Ulla Petersen

Overdommer område 6:

Leo Sørensen

 

Vinderudtagelse 27/8

 

Forening 1: Maribo. Tilrettelægger: Svend Erik Hansen Listefører: John Hansen

Overdommer område 6:

 

Patruljeudtagelse 3/9

 

Forening 1: Holbæk. Tilrettelægger: Niels Thim Listefører:

Forening 2: Slagelse. Tilrettelægger: Ulf Larsen Listefører: Fin Mayer

Overdommer område 6:

Jesper K. Hansen

 

Bornholm område 7

 

 

Det er område 5 der sender til Bornholm i 2023

Bjarne Langholm

 

Unghundeoprykning 29/10

Hvem udarbejder oplæg?


 

 

 

Forening 1: Slagelse Tilrettelægger: Ulf Larsen Listefører: Fin Mayer

Forening 2: Vordingborg. Tilrettelægger: Dan Listefører: Palle Hansen

 

Overdommer

 
 

Årshjul for PH område 5


 

Dato:

Beskrivelse:

Ansvarlig:

Januar 2023

10. januar

Indkaldelse til Formandsmøde. Der indkaldes 4 uger før

HUSK gennemgang af regnskabet

Bestyrelsen

16. januar

Indkaldelse til Ordinært områdemøde. Der indkaldes mindst 4 uger før

Bestyrelsen

29. januar

Dommervedligehold

Axel Ahm

 

HUSK Udarbejdelse af unghundeoplæg

 

Februar 2023

7. februar

Formandsmøde, Næstved

Formand

7. februar

Deadline for tilmelding til områdemesterskabet

 

22. februar

Ordinært områdemøde

Formand

5. februar

Deadline for tilmelding til unghundeoprykning

Klubberne

8. februar

Tilbagemelding til de afholdende foreninger + bestilling af pokaler

Formand

15. februar

Indberetning af tilrettelæggere, listefører og overdommere.

Indberetningen skal sendes til Jan Skov

Formand

26. februar

Samarbejdskonkurrence Unghunde

Tilrettelægger:

Korsør

Østsjælland

Marts 2023

? marts

Repræsentantskabsmøde

Formand/næstformand

5. marts

Samarbejdskonkurrence Patrulje

Tilrettelægger:

Slagelse

Næstved

19. marts

Samarbejdskonkurrence Krim/vinder

Tilrettelægger:

Maribo

26. marts

Unghundeoprykning

Tilrettelægger:

Østsjælland

Holbæk

 

 

 

April 2023

1. april

Kontingentopkrævning sendes ud

Kasser

2. april

Områdemesterskab

Holbæk

9. april

Deadline for tilmelding til Krim- og patruljeoprykning

Klubberne

12. april

Tilbagemelding til de afholdende foreninger + bestilling af pokaler

Formand

 

HUSK formændene på at indstille til dommeroprykning.

 

15. april

Udd. af indlæringsfiguranter

Mikale Kronborg

29.april

Kriminaloprykning

Tilrettelægger:

Nykøbing

30. april

Patruljeoprykning

Tilrettelægger:

Kalundborg

Ringsted

Maj 2023

1. maj

Opfølgning. Rettidig indbetaling af kontingent

Foreningerne/Kasser

1. maj

HUSK indberetning til Jan Skov – efterårets konkurrencer

Formand

1. maj

Indberetning af samtlige lokalbestyrelser til Bo

 

20. maj

Udd. af indlæringsfiguranter

Mikael Kronborg

Juli 2023

juli

Invitation til Krim- og Vinderudtagelsen sendes til formændene

Formand

juli

Invitation til Patruljeudtagelsen sendes til formændene

Formand

August 2023

6. august

Deadline for tilmelding til Krim- og Vinderudtagelse

Foreningerne

9. august

Tilbagemelding til de afholdende foreninger + bestilling af pokaler

Formand

26. august

Kriminaludtagelse

Tilrettelægger:

Næstved

Nykøbing

27. august

Vinderudtagelse

Tilrettelægger:

Maribo

13. august

Deadline for tilmelding til Patruljeudtagelse

Foreningerne

13. august

Samarbejdskonkurrence Krim/Vinder

Tilrettelægger:

Vordingborg

16. august

Tilbagemelding til de afholdende foreninger + bestilling af pokaler

Formand

20. august

Samarbejdskonkurrence Patrulje

Tilrettelægger:

Holbæk

September 2023

3. september

Patruljeudtagelse

Tilrettelægger:

Holbæk

Slagelse

17. september

Samarbejdskonkurrence Unghunde

Tilrettelægger:

Kalundborg

Nakskov

Næstved

22.-24. september

DM i Ringsted

Ansvarlige klubber:

Ringsted & Østsjælland

Oktober 2023

8. oktober

Deadline for tilmelding til Unghundeoprykning

Foreningerne

11. oktober

Tilbagemelding til de afholdende foreninger + bestilling af pokaler

Formand

oktober

HUSK at klubberne skal gøres opmærksom på indstilling af dommer aspiranter

 

21. oktober

Udd. af indlæringsfiguranter

Mikale Kronborg

29. oktober

Unghundeoprykning

Tilrettelægger:

Slagelse

Vordingborg

November 2023

7. november

Møde ang. samarbejdsaftalen område 5

Vordingborg

 

HUSK invitation til dommervedligehold. Sendes til formændene

Axel

november

HUSK at indstille kåringsmanden for det kommende år til Jan Skov

Formand

December 2023

1. december

Deadline for indstilling af dommeraspiranter. Sendes til Dennis.