×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN
Logo

Konkurrenceafholdelse:

Vejledning for tilrettelægger:
Når afdelingen skal afholde en konkurrence, vælges der en tilrettelægger, denne planlægger konkurrencen efter de gældende retningslinier. Tilrettelæggeren kan vælge selv at skaffe de fornødne arealer, i samråd med afdelingens areal-kontaktpersoner (Bjarne Langholm) som så kontakter lodsejerne for at lave en konkret aftale om lån af areal til den pågældende konkurrence.
Ved officielle konkurrencer skal arealer besigtiges og godkendes af overdommeren.
Vær opmærksom på om der skal kontakt til både ejer/forvalter/forpagter/jæger/maskinstation etc.

6 uger før afholdelsen:
Tilrettelæggeren udsender indbydelser til de lokale foreninger der indgår i konkurrenceaftalen.
Det skal oplyses i indbydelsen, hvor mange dommere og figuranter hver afdeling skal stille med.

3 uger for afholdelsen:
Tilmeldingsfristen er udløbet, det endelige antal deltagere foreligger nu.
Aftale med køkkenfigurant, ellers følg ”vejledning for køkkenfigurant”.
Der tages stilling til antallet af standpladser og tidsplan udfærdiges.
Der tages stilling til placering af standpladsskilte.
Der udfærdiges programmer med konkurrence oplæg, deltagerliste, tidsplan, standplads bemanding (dommere og figuranter) og kørselsvejledning til de enkelte standpladser.

Ved dommersammensætningen tages højde for at man ikke sætter 2 dommere sammen fra samme forening. Sæt gerne en erfaren dommer sammen med en knap så erfaren dommer.
Tag også højde for dommernes helbred/alder, en dårligt gående dommer bør ikke dømme spor.
Sørge for præmier – evt. pokaler.
Besigtigelse af arealerne - ved officielle konkurrencer skal arealer besigtiges og godkendes af overdommeren.

Umiddelbart før afholdelse:
Besigtigelse af arealerne igen, denne gang med en lokal dommer eller figurant, som instrueres om evt. detaljer m.v.
Sørge for at orienterer sporfiguranterne om hvornår de skal møde/lægge det/de første spor.
Sørge for dommersedler – dommerbøgerne klargøres før med de nødvendige dommersedler.

Det er en god ide, at orientere figuranter og dommere om hvilke opgaver de forventes at løse, så disse kan forberede sig på opgaven.
Derved kan figuranter også nå at ”sige fra” hvis de ikke føler sig i stand til at løse opgaven (løbe øvelse 10 eller 11 f.eks.)
Dommerne kan nå at forberede sig på øvelserne og på hvilken påklædning der er passende.
Dette gælder naturligvis også udenbys figuranter og dommere.

Øvelse 1-5:

Øvelse 6:

Øvelse 7:

Øvelse 8:

Øvelse 9:

Øvelse 10:

 

Øvelse 11:


Konkurrencedag:

Morgen:
Hejse flaget
Byde hundeførere, dommere, figuranter og øvrige velkommen.
Oplyse om betaling af startgebyr og morgenmad samt indsamling af resultathæfter.
Evt. lodtrækning om hundeførernes startnummer, udlevering af program.
Gennemgå programmet – udlevere telefonnummer for kontaktpersoner/dommer på de enkelte standpladser
Oplyse dommerne om de skal medbringe standpladsskilte, evt. rekvisitter m.v. samt om de skal udlevere kopi af dommersedler. NB. Ved officielle konkurrencer skal dommersedler altid udleveres.
Evt.: Spor og/eller gerningssted dommerne skal huske morgenmad/kaffe til figuranter der er mødt på arealerne.

I løbet af konkurrencen:
Sørge for fortæring til dommer/figuranter – evt. kantinebil, som også kan indsamle dommersedler.
Evt. løbende opdatering af hovedliste/regneark/resultat/dommersedler.

Ved afslutningen:
Forespørg om evt. dommerbemærkninger fra de enkelte standpladser samt bemærkninger i øvrigt.
Oplyse resultatet samt udlevering af resultathæftet, - med de laveste opnåede point først og slut med pokaloverrækkelsen.
Tak alle for dagen arbejde/indsats og udbring et leve for foreningen/afdelingen.
Tage flaget ned.
Oprydning i dommerbøger
Genstande på plads
Sporpinde på plads
Standpladsskilte på plads
Evt. rengøring af klubhus


Tilrettelæggerens huskeliste:
Indbydelser med dommere/figuranter antal
Arealaftaler
Tilmeldingsliste/Hundefører/dommere/figuranter
Oplæg
Standpladser
Deltagerliste
Tidsplan
Kørselsvejledning
Dommere
Figuranter
Rengøring af klubhuset
Kantineaftale/kantinebil
Morgenmad – deltagerantal
Evt. fortæring: øl, vand, pølser m.m.
Tilmeldingsgebyr og betaling for morgenmad
Rekvisitter og standpladsskilte
Pokaler
Aflevere resultatliste, dommere og figuranter (hvad de har dømt/lavet) til formanden, webmaster og sladrehankefører.
Evt. sende hovedliste til området, hovedbestyrelse jf. oplæg.

Husk af hejse flaget – og tage det ned igen.