×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN

DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET.

Ajourført 2009


Tillæg til dommerinstruktionsmaterialet:

Dommervejledning/facitliste til DPH.s konkurrenceprogram.

 

Generelt
Ekstra kommando                                                                                                                             1 point
Animering                                                                                                                                        1 point
Ekstra kommando og samtidig animering                                                                                         1,5 point
Æresrunde, bedømmes efter størrelse, fra                                                                               0,3 til 0,5 point

Fri ved fod
Hvis hunden ikke sætter sig                                                                                                             0,5 point
Skævtsidning, bedømmes efter størrelse, fra                                                                           0,1 til 0,3 point

Apportering
Knaldapportering                                                                                                                              1 point
Tab af apport                                                                                                                                    1 point
Tyggeri, bedømmes efter grad, fra                                                                                          0,3 til 2,0 point
Hundefører forlader udgangsstilling, øvelsen afbrydes, der gives point for den udførte del.
Udføres øvelsen ikke som oplyst, trækkes                                                                                           1 point

Halsgivning
Hundefører ser ned på hund                                                                                                              1 point
Hunden rejser sig under halsgivning                                                                                                 0,5 point
Hunden rejser sig før halsgivning                                                                                                        1 point
Siddende foran hundefører                                                                                                                 1 point
Stående foran hundefører                                                                                                                1,5 point

Spring
Hunden springer før kommando                                                                                                        1 point
Hunden springer før tegn fra dommer                                                                                              1,5 point

Afdækning
Hundeføreren går før tegn fra dommer                                                                                            0,2 point
Hunden kryber, pr. gang                                                                                                                   1 point
Hundefører ser ned på hund ved afdækning                                                                                       1 point

Cykeløvelse
Hunden løber for om cyklen ved afslutning                                                                                         1 point

Gerningssted
Hundefører betræder gerningssted uden af sikre genstand, pr. gang                                                   0,5 point
Beskadigelse af genstand                                                                                                                0,5 point

Spor
Tilrettevisning                                                                                                                                   5 point
Beskadigelse af genstand                                                                                                                0,5 point

Rondering/eftersøgning
Hundefører løber frem uden tilladelse                                                                                             0,2 point
Hundefører fjerner genstand uden tilladelse                                                                                     0,2 point
Manglende visitation                                                                                                                         1 point
Manglende gerningsstedssøg                                                                                                             1 point
Manglende indtransport af fig.                                                                                                           1 point
Hunden forlader fig/genstand en gang, men returnerer og laver tilfredsstillende
halsgivning/bevogtning, der trækkes halvdelen af halsgivnings- og bevogtningspoints.
Hunden forlader fig./genstand to gange, men returnerer og laver tilfredsstillende
halsgivning/bevogtning, der trækkes halvdelen af de tilbageværende halsgivning- og bevogtningspoint
Forlader hunden atter fig./genstand, kan der ikke opnås ikke point for halsgivning/ bevogtning.

Anholdelsesopgave
Manglende visitation                                                                                                                        1 point
Hvis ikke andet er anført i øvelsesoplæg koster visitationsgenstand                                                     1 point

Frygtløshed for slag
Hundeføreren træder ikke et skridt tilbage                                                                                         1 point
Hundeføreren bringer ikke stok med tilbage                                                                                       1 point
Ved 5 ekstra slipkommandoer i stopøvelsen afbrydes øvelsen.
Ved 2 ekstra slipkommandoer i flugtforsøget afbrydes øvelsen.
Der skal som minimum opnås 1 point i hvert moment for at gå videre til det næste.