×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN
Logo
60 års jubilæumshistorie 26/10-2003.

Dansk Politihundeforening, Holbæk afdeling kan fejre 60 års jubilæum søndag den 26. oktober 2003.

Tilbageblik i foreningens historie iflg. de gamle protokoller:

Under 2. verdenskrig blev mange lokalafdelinger under Sammenslutningen af Politi -hundeførerforeningerne dannet. Og foreningen i Holbæk blev stiftet den 26. oktober 1943  ved den stiftende generalforsamling på Hotel Isefjord, stiftet under navnet Politihundeførerforeningen for Holbæk Amt.

Iflg. foreningens protokol bestod den første bestyrelse af : Formand, Birkedal-Christiansen, næstformand Poul Smith ( et par år efter formand) , kasserer Axel Hansen. Den øvrige bestyrelse bestod af Østergaard og Bognæs. Bestyrelsessuppleant blev Hans Andersen og Svend Voss. Revisorer var Peter Jensen og Knud Nielsen med revisorsuppleant Jørgen Hansen.

De første år trænedes på pladsen ved Strandmøllevej i Holbæk - For at skaffe økonomi til foreningen afholdt man et lotteri, hvor 1. præmien var en hundehvalp, 2. præmien var en hundekurv og 3. præmien var et ”hundehalsbånd”.  I 1944 trænedes der 2 gange ugentlig på pladsen ved Strandmølle-vej. Det kostede kr. 35,00 for medlemmer om året pr. hund at deltage i denne træning. Året efter begyndte foreningen af afholde opvisninger, konkurrencer – bl.a. springkonkurrencer, hvor det fortælles, at højden var over 180 cm. Der blev arrangeret ”hunde – og terrænsportskonkurrencer”, ligesom der arrangeredes cykelture.

Bl.a. fortælles det i et af referaterne fra de gamle protokoller om en cykeltur til Langtved Færgekro. Man startede fra Holbæk tidlig om morgenen og cyklede med hundene i line via Dragerup  langs stranden gennem Dragerup og Eriksholm skov.  Man standsede op ved Munkholm og  Eriksholm Slot. Derefter ringede man på klokken efter ”færgemanden”, som udviste en sådan iver, at man skulle tro der var masser af øl. Men det viste sig ikke at holde stik !!!På Langtved Færgekro spiste deltagerne sig et ”solidt ” måltid. Derefter var der demonstration af hunden ”Bessi”, som viste godt sporarbejde. Sent på dagen blev deltagerne færget retur til Munkholm. Under hjemturen lagde Henriksen sig i spidsen med en voldsom hastighed, da han skulle hjem ”og fylde æde i de tykke grisser”

- Det var i året 1945, hvor politimester Arbøll blev udnævnt til æresmedlem af foreningen

Medlemstallet var i 1946  på 77 aktive og 9 passive. Foreningen satsede på avl, idet foreningens kasserer, Robert Henriksen passede foreningens  avlshund ”Jette”, som sidst på året 1945 havde født 8 hvalpe. De blev solgt for kr. 250,00 pr. stk.  – Året efter fik ”Jette ” 9 hvalpe, men priserne var nu faldet til kr. 75,00 pr. stk. Foreningen ophørte derefter med avl.

I 1948 havde foreningen fået ny træningsplads på ” det militære øvelsesterræn” på Holbæk fælled. Af særlige aktiviteter kan nævnes, at man for at skaffe penge til foreningen afholdt mange opvisninger. Hertil fik man den berømte sportsflyver, Morian Hansen , til at kaste reklamesedler for opvisningen ned over Holbæk fra luften. Foreningen har da også korespondencen med denne sportsflyver –ja også hans autograf. Omtalte opvisninger kunne jfr. Holbæk Amts Venstreblade samle hele 3.000 tilskuere på Holbæk stadion.

1948 var også året hvor politibetjent og tj.huf. Valdemar Petersen, kom ind i bestyrelsen som kasserer. 
Valdemar Petersen blev  senere æresmedlem i foreningen.

Foreningens første deltagere i DM-de daværende Landsstævner var iflg. protokollerne til Landstævnet i 1949 i Skive. Her deltog tre hundefører i ”Specialklassen” Det ses, at de alle tre fik 1. præmer –henholdsvis Birkedal-Christiansen m/Dick m. 184,5 points,  Friby m/Molly med 182,1 points og N. Olsen m/Rix fik 155,5 points. – Fire hundefører blev udtaget til Landskonkurrencen” i Næstved i 1950. 
Men resultatet var ikke så højt dette år.

Næste år – 1951 – afvikledes landskonkurrencen i  Aarhus, hvor vi havde to huf. med.

Foreningen fik ny formand i 1952: arkitekt Kaj Christoffersen, Holbæk. Overbetjent Brobæk blev næstformand. Kasserer blev Valdemar Petersen. Foreningen havde de første år af halvtredserne træningspladser både i Holbæk , Jyderup og Nyk. Sj.  I årene her var landbetjentene Wiuff fra Knabstrup og Breinhild fra Jyderup kommet ind i bestyrelsen. Wiuff blev formand i 1953.

I 1954 trådte vor nu afdøde æresmedlem, Ejgil Christensen (”købmanden”) ind i bestyrelsen. Det var i årene, hvor medlemstallet var lavt. Der var ikke mange aktiviteter. Frk. Schledermann var første kvinde i bestyrelsen i 1955. Fr. Schledermann var god til at skrive til foreningens festligheder. I en sidebemærkning fra protokollen 12/3-55 står noteret: ”Husk at omtale frk. Schledermann.s sang.“

Første vers gengives her på melodien: Pigerne fra Småland....
            ”” Til generalforsamling kom vi hid fra fjern og nær,
                vi vil jo gerne nyde kammeratlig sammenvær, 
                men først vi diskuterer løst og fast om årets gang,
                det er jo nemlig hundene, vi først skal ha` igang.
                For vi hundeførere er af det gæve folkefærd,
                vi starter ud med vores hund i sol og al slags vejr
                for at lære den at te sig både med og uden snor!
                rondere, apportere, stop og gå på spor””

Formanden i 1955 var P.A. Nielsen. Det var i årene, hvor der kom gang i natøvelserne – Ofte med Hovedstandplads hos Frk. Schledermann i Tuse, hvor der som afslutning serveredes ”Indianer mix”

Medlemstallet i 1956 var igen steget lidt, idet der nu var 64 medlemmer heraf 57 aktive.  Næste Holbæk uf., som deltager ved Landskonkurrencen var Knud Greenfort, som i krim/vinderklassen opnåede 83 points. Vi ved desværre ikke hvor det års landskonkurrence blev afholdt (1957)

Det fremgår af protokollen, at man i 1960 var medlem af Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark. Holbæk afd. bestod da af 62 medlemmer-heraf  56 aktive. 1960 var også året, hvor der opstod uoverensstemmelser med ”Lerdueskytterne”, der var nabo til klubhuset på Holbæk fælled, ligesom der blev begået en del hærværk på klubhuset. Bestyrelsen gav ”Lerdueskytterne” en advarsel. Dette år valgtes, købmand Viggo Sørensen som formand.

Den første trekantkonkurrence blev afholdt i 1961 mellem Holbæk, Slagelse og Korsør afd., Men blev udvidet til firkantkonkurrence i 1962, hvor Sorø afd. kom med. Man kaldte firkanten ”Vestsjællands Politihundesammenslutning af 1962”

I 1964 deltog Holbæk afd. i  ” Sammenslutningen af  Politihundeførerforeninger ”  i et møde i Næstved.  Der ses ikke de bemærkelsesværdige episoder i starten af tresseren! - dog læses en sjov bemærkning fra referatet på foreningens ordinære generalforsamling på Hotel Isefjord d. 14/4-64: ”Formanden bød velkommen og kasserer Valdemar Petersen rekvirerede en omgang før dagsorde-nen startede”. Her i starten af 60.erne ses navnet Jørgen Sørensen flere gange i protokollen. Han valgtes også ind i bestyrelsen som sekr. og næstformand i en periode. Antagelig er det  den nu pensionerede stationsleder af Kriminalpolitiet i Nyk. Sj., der her er tale om!.

Året 1965 sporedes en noget større aktivitet i foreningen. Man fik 15 tdl. lyng ved Højby til træning (ved Korevlen i Sejerø-bugten). Der arrangeredes natøvelser og flere konkurrencer på fælleden i Holbæk. Valdemar Petersen.s kælder benyttedes ofte til afsluttende fællesspisning. Viggo Sørensen var stadig formand. Klubkassen var dette år langt nede, idet man havde betalt to gange til ”Landsforeningen”!

Firkantkonkurrencerne mellem Holbæk, Sorø, Slagelse og Korsør var efterhånden blevet til femkantkonkurrencer, hvorfor Holbæk fad. trak sig ud af denne konkurrence.

I disse år blev der også problemer med træningstider på fælleden – dels var kommandanten ikke særlig samarbejdsvillig og dels var der problemer med jagtberettigede på fælleden. Så der skaffedes en træningsplads ( mindre grønt område på 200 x 400 meter) inde på Sophienlundslejren, som medlemmerne kunne træne på hver onsdag. Medlemstallet det år på 34 –heraf 9 passive.

Landbetjent Gjermandsen, Benløse – mangeårig hundefører og medlem af Ringsted afd., flyttede til Holbæk afd, idet han blev vagthavende i Holbæk Politi. Han blev hurtigt et aktivt medlem af Holbæk afd., og kom også ind i bestyrelsen – blev valgt til kasserer i 1966.

Året efter i 1967 ses navnet Tage Petersen i referaterne i protokollen. Foreningen begyndte i de år 3 mdr.s kurser i lydighed/ begynder og spec. træningskurser. F.eks. et 1o ugers kursus kun for hunde-racerne: Riesenschnauzer, Dobbermann, Rottweiler, Schäfer) men det var først i 1970 man i foreningen efter nogen diskussion enedes om at tilbyde et tre mdr.s begynderkursus for alle hunderacer. På det første kursus deltog 3o huf. Købm. Sørensen, Undløse blev udnævnt til æresmedlem

Intentioner for Trekantkonkurrencerne mellem Holbæk, Kalundborg og Slagelse blev fastsat i 1973, som siden , bortset fra de sidst to år, blev afviklet 2 gange om året i Unghunde, Patrulje og K/V klasserne. Unghundeklassen kom dog først med i 1990.

Året 1973 var også året , hvor vi fik stillet vor nuværende træningsplads i Kalvemosen til rådighed. Det blev markeret ved foreningens 30 års jubilæum. Formanden dette år var Tage Petersen.

I 1975 måtte man afholde en ekstraordinær generalforsamling med alene 1 punkt på dagsordenen: Valg af bestyrelse.

De næste 25- 30 år ses der en stor aktivitet med lydighedshold, opvisninger, kåringshold, konkurrencesamarbejde med naboklubberne, herunder også en del natøvelser.

Efterhånden blev det alm. at Holbæk afd. havde deltagere med ved DM(Landsstævnerne). Et Landsstævne som aldrig går i glemmebogen var i 1984 på Rømø, hvor foreningen havde 5 deltagere med, Arne Mikkelsen/Toto, Jørgen Nordlund/Sam, Finn Christensen/Devil, Sune Steffensen, /Chang samt Per Juul Hansen/Skipper. Dette år fik foreningen to landsvindere : Per Juul Hansen/Skipper vand patruljeklassen og Sune Steffensen/Chang vandt Vinderklassen-bemærkelsesværdigt var det at den dengang 10 årige Chang ikke havde sprunget i 2 år – og bare med fremadspringet ville det være nok til at blive landsvinder. Det var sidste øvelse og efter en særlig ”Per Juul vejledning” lykkedes det Sune at få sendt Chang over springbrættet. Der var ikke et øje tørt da springet og dermed sejren var en kendsgerning.

I 1986 fik foreningen lavet en tilbygning så klubhuset blev udvidet som det står i dag. Dette med støtte fra mange lokale sponsorer. Det var i disse år Arne Mikkelsen var formand.

I 1990 tog formanden Bjarne Langholm fat på nye PR aktiviteter, idet der blev lavet en stor udstilling i Provinsbanken i Borgergården. På 3 lørdage var der opvisninger: 
1) tjenestehundeførere
2) Opvisning og 3) prøvesmag på lydighedskursus. Under tjenestehundenes opvisning sket der et væbnet postrøveri i Tølløse, hvorfor opvisningen blev standset og gruppen under udrykning kørte  fra Borgergården . Det var ikke  en tilrettelagt opvisning, idet man efter 2 timer havde anholdt 2 gerningsmænd, fundet det røvede beløb samt et gevær.

De næste år var der udstillinger som optakt til foreningens 3 mdr. s lydighed/begynderkursus Provinsbanken, Nygade og ikke mindst den store facadeudstilling i Handelsbanken, Smedelundsgade nogle år i træk..

I  midten af halvfemserne var interessen stor, blandt befolkningen, idet vi ofte havde over 100 deltagere på lydighedskursus.

I 1992 kunne man i oktober i Venstrebladet læse, at Holbæk afd . skulle afvikle Landsstævnet 1993. Det var jo en stor udfordring og en kæmpeopgave, men med stor hjælp fra foreningens medlemmer (stort set alle var af huse) og stor opbakning fra lokalområdet (myndigheder og lodsejere) blev det arrangementsmæssigt en stor succes. Vi havde dog ikke taget vejrguderne i ed, idet det regnede uafbrudt alle dage.! Men det var rigtig hundevejr!. Det var et rigtigt travlt år for foreningen, idet det jo også var året, hvor vi havde 5o års jubilæum.

Holbæk afdelingen var i halvfemserne også med på diverse poster i hovedbestyrelse og arbejdsudvalg, ligesom man også har haft rep. i  områdeledelsen for område 5. I mange år var Arne Mikkelsen områdeleder og medlem af hovedbestyrelsen. Her har Jens Vestergård Madsen og så siddet som sektion 1. rep. Her i 2003  er det Mogens Nørgård , som er medlem af hovedbestyrelsen, Jens Vestergaard Madsen er medlem af arbejdsudvalget for sektion 1 og Bjarne Langholm er medlem af arbejdsudvalget for sektion 2. Erik Jensen er kasserer i Område 5.s Områdebestyrelse.

Foreningen i Holbæk har dermed også været med til at tegne Dansk Politihundeforening både her i landet og i norden. Jens Vestergård og Mogens Nørgård har været med til flere nordiske mesterskaber for sektion 1 som instruktør, dommer og huf. Nu er det Bjarne Langholm og Mogens Nørgård, som trækker et stort læs med sektion 2. s deltagelse i Nordiske mesterskaber. Bjarne Langholm  sidder p.t også i det nordiske samarbejdsorgan ”Tävlingskommitteen”, ligesom han er PH.s kontaktperson til Dansk Kennelklubs BHU og herunder medlem af NOM-gruppen  (DKKBHU, DcH og PH) Holbæk afd. har flere gange stået som arrangør af træningslejre til den nordiske landsholdstrup for PH.

I 2001 måtte foreningen ty til foreningens 2. ekstraordinære generalforsamling, idet foreningens vedtægter sidst var blevet justeret i 1955. Vedtægterne har nu fået et moderne og relevant tilsnit.

De gl. vedtægter  var ikke helt op to date. F.eks. var der en bestemmelse, hvor bestyrelsen kunne påligne medlemmerne et månedligt ekstrakontingent, som skulle betales forud!! endelig var foreningens navn: Politihundeførerforeningen for Holbæk amt ikke ændret.

Her i jubilæumsåret er medlemstallet på 90 medlemmer –heraf 8 passive

Formænd gennem foreningens 60 årige historie:

1943:   overpolitibetjent ,Birkdal-Christiansen, Holbæk.
1952:   arkitekt, Kaj Christoffersen, Holbæk.
1954:   landbetjent, Wiuff, Knabstrup
1955:   politiass./stationsleder, C. A. Nielsen, Holbæk
1960:   købmand ,Viggo Sørensen
1970:   Tage Petersen, Bårup
1977:   Helge Larsen, Tølløse
1983:   Arne Mikkelsen, Store Merløse
1989:   Bjarne Langholm Petersen, Holbæk.

Æresmedlemmer gennem foreningens 6o årige historie:

            Politimester Arbøll, Holbæk
            købmand Viggo Sørensen
            Valdemar Petersen, Holbæk
            Ejgil Christensen, Store Grandløse
            Otto Vett Poulsen, Store Grandløse

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                   Bjarne Langholm Petersen, Holbæk
Næstformand:                            Rene K. Hansen, Kundby
Kasserer:                                   Gunnar Sørensen, Holbæk
Sekretær:                                  Elsa Mouritzen, Mårsø
Ejendomsinspektør:                     Mogens Nørgård, Svinninge’
Konkurrencekoordinator:             Benny Pedersen, Vipperød
Kåringsudvalgsfm.m.m.               Laila Rømer, Langerød

Jubilæet markeres med en reception i klubhuset, Kalvemosevej 5, 43oo Holbæk søndag den 26. oktober 2003 kl. 1200-16000
Bjarne Langholm /011003