×
HOLBÆK
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEEftersøgningstjenestePraktisk infoGallerierINTERN
Logo

Udførelse og bedømmelse:

Kåringen er en brugshundeprøve, der sigter frem mod deltagelse i foreningens konkurrenceprogram. Kåringen skal både udførelsesmæssigt og bedømmelsesmæssigt sigte frem mod dette indenfor rammerne af godkendelsesprogrammet for politiets patruljehunde. Udførelse af øvelserne skal i øvrigt, med de undtagelser, som nævnes i kåringsprogrammet, være som i konkurrenceprogrammet.

Bedømmelsen af øvelserne skal ligeledes, med de undtagelser der er nævnt i kåringsprogrammet, være som i konkurrenceprogrammet.

Ved fradrag og bedømmelse af helhedsindtrykket, skal der tages hensyn til, at der i kåringsprogrammet er færre point til rådighed end i konkurrenceprogrammet.

Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt.

Der må kun benyttes de i programmet anførte kommandoer.

Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne.

Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.

For yderligere information henvises til ”Dokument for Kåringsmænd”, der kan findes på foreningens hjemmeside under menupunktet DOWNLOADS.

KÅRINGSPROGRAM

Totalsum: 110 point

Øvelse 1: Lineføring: Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: Ikke tilladt.

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens venstre side under opstandsninger. Linen skal være slap, også i vendinger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.

Øvelse 2: Fri ved fod: Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: Ikke tilladt.

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.

Øvelse 3: Apportering Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”.

Bemærk: Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt, lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.

Der anvendes en rund træpind. Længde ca. 20 cm. Tykkelse ca. 6 cm. Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren. Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”på plads” kommando, når apporten er afleveret.

Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads - om den går bagom føreren eller går direkte ind.

Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.

Hvis hunden ikke bringer apporten ind til føreren, gives 0 i øvelsen.

Øvelse 4: Spring: Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: ”Fremad Spring” - ”Fremad Hop”.

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side. Der kan gives 2. forsøg mod fradrag af 2 point.

Øvelse 5: Halsgivning: Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: ”Giv Hals” - ”Halse”

Hunden skal på kommando afgive 8-10 glam. Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer inden for 100 m.

Øvelse 6: Afdækning: Point: 6 - Appel: 10/10

Kommando: ”Dæk”.

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m. Hunden skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter. Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

Øvelse 7: Sporsøgning: Point: 15 - Appel 20/10

Kommando: Kan frit anvendes.

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet. Hunden skal opsøge sporet på baglinjen. Det er tilladt at gå frisøg. På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand. Føreren spørges før start om hunden apporterer eller påviser. Det er en fejl, hvis hunden gør det modsatte. Ved påvisning skal denne være sikker. Hunden skal stoppe op, dække af, sidde eller stå, indtil føreren overtager. Hvis hunden går over genstanden anses denne for tabt. Sporet skal være uden skarpe knæk, men bør ikke være et ligeud spor. Sporet kan forløbe naturligt gennem terræn og indeholde buer undervejs.

For at bestå kræves at sporet er gået og genstanden fundet af hunden.

Genstandens størrelse - ca. 10 x 15 cm.

Sporlængde - ca. 300 m.

Alder - ca. ½ time.

Øvelse 8: Rundering: Point: 15 - Appel 20/10

Kommando: Kan frit anvendes.

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Personen kan være stående eller siddende. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen.

Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Hvis hunden, efter at have erkendt figuranten, fjerner sig så langt fra figuranten, at denne ikke føler sig bevogtet, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes.

Figuranten må ikke have øjenkontakt med hunden.

Hunden skal bevogte figuranten, medens føreren foretager anholdelse og visitation af denne.

Føreren skal vise, at hunden kan styres og herunder vise flere udslag. Hvis hunden i modvindsrundering går hurtigt frem til figuranten uden ret mange udslag og i øvrigt opfører sig korrekt ved figuranten, foretages ikke fradrag.

Har føreren ikke tilstrækkelig kontrol over hunden under runderingen, kan den ikke bestå.

Øvelse 9: Stop af stokbevæbnet person: Point: 15 - Appel 20/10

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer.

Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads”

Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd. Stokken kan være en ”slagstok - læder”

Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line anråbe personen 1 gang, hvorefter hunden sendes på stop.

Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra kåringsmanden, før føreren må løbe frem til sin hund.

Kåringsmanden skal, straks efter figuranten er passiv, give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.

Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm.

Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider. Hvis hunden viger i forbindelse med truslen eller slipper efter første stokkeslag, skal personen fortsætte sin truende adfærd. Hvis hunden igen viger eller slipper, kan hunden ikke bestå og øvelsen afbrydes.

Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel.

Når personen bliver passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.

I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående. Herefter afvæbnes personen.

Fastholder hunden sit bid, når føreren kommer frem, afvæbnes personen, hvorpå føreren træder 1 skridt tilbage og med kommandoen ”slip” får hunden til at slippe personen samt med kommandoen ”på plads” får sin hund på plads.

Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter den anholdte person overtages af kåringsmanden og øvelsen er slut.

Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå.

Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk” eller ”på plads” kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.

Øvelse 10: Stop af pistolbevæbnet person: Point: 15 - Appel 20/10

Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads”

Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd.

Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter hunden sendes på stop.

Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel.

Hundeføreren, skal efter skuddet søge dækning. Føreren skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret. Personen lægger pistolen i sin lomme og viser tegn på overgivelse ved at række hånden i vejret. Føreren må herpå løbe frem til sin hund. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.

I bevogtningsfasen skal hunden forblive foran personen, afdækket, siddende eller stående. Herefter afvæbnes personen.

Fastholder hunden sit bid, når føreren kommer frem, afvæbnes personen, hvorpå føreren træder 1 skridt tilbage og med kommandoen ”slip” får hunden til at slippe personen samt med kommandoen ”på plads” får sin hund på plads. Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter den anholdte person overtages af kåringsmanden og øvelsen er slut.

Vil hunden ikke slippe på kommando, kan den ikke bestå.

Kommandoer afgivet efter hunden har sluppet, ”dæk” eller ”på plads” kommandoer, der ikke efterkommes, medfører fradrag.

Maksimum - point 110,0 point

Appelpoint

Ved appel forstås den villighed og arbejdsglæde, hvormed hunden følger førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelsen af de enkelte øvelser.

Appelpoint tildeles som særskilte tiendedele i de enkelte øvelser.

Kåringsprøven er bestået, når hunden har opnået i alt 95,0 point.

Det er dog en betingelse, at

-hunden ikke får 0 point i øvelse 2

-hunden ikke får 0 point i to af øvelserne 1 og 3 - 6

-hunden opnår minimum 10 point ekskl. appelpoint i øvelserne 7 - 10.