×
AARHUS POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDETræningsholdINTERN

UNGHUNDEKLASSEN

 

Øvelse 1 – Fri ved fod

Point: 10 + Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign. Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

 

Øvelse 2 – Apportering

Point: 10 + Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, mens apporten kastes mindst 10 meter frem. Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer “apport”. tegnet bør gives ca. 5 sek. efter apporten ligger stille.

Føreren kan vælge at lade hunden aflever apporten siddende tøt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.

 

Øvelse 3 – Halsgivning

Point: 10 +Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren, og der må ikke findes personer indenfor en afstand af 50 m foran hunden og fører. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.Det er ikke tilladt af se ned på hunden. Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive 10 glam.

 

Øvelse 4 – Spring

Point 10 + Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren. Føreren må kommandere “fremad spring/hop”.Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads. Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

 

Øvelse 5 – Afdækning

Point 10 + Appel 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen “dæk”. Det er ikke tilladt af se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul.På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Afdækningstid: Unghundeklassen: 2 min. Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

 

Øvelse 6 – Fri ved cykel

Point: 10 + Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads. På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkøre en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca 50 meter frem og samme strækning tilbage, samt foretage vending til venstre. Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen. Hunden skal under kørslen løbe på højre side af cyklen. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.

 

Øvelse 7 – Gerningsstedssøg

Point: 25 + Appel:10/10.

4 genstande à 5 p. Arbejde 5 p.

Areal: 10 x 10 meter eller tilsvarende antal  m2.

Tid: 10 min

Alder: Indtil 1 time.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 genstande placeret. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm eller af en længde / størrelse med et tilsvarende overflademål. 

 

Øvelse 8 – Sporsøg

Point: 25 + Appel: 10/10

2 genstande á 5 p. Sporsøget 15 p.

Tid: 15 min.

Alder: Indtil 1 time.

Længde: 300 m.

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet henligger  2 genstande.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm eller af en længde / størrelse med et tilsvarende overflademål. 

 

Øvelse 9 – Rundering

Point 30 + Appel 10/10

Rundering 8 p. Halsgivning 10 p. Bevogtning10 p. Tilvejebringelse 2 p.

Tid: 20 min.

Bredde: 75 m.

Opgaven indeholder eftersøgning af en figurant og en større genstand f.eks. en cykel, kuffert eller stor dukke der er skjult i terrænet.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.

Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.

 

Øvelse 10 – Anholdelsesopgave

Point 10 + Appel 10/10

Tid: 4 min

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme.

Hundeføreren går patruljegang med hunden i line.

Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten kan være bevæbnet og der kan afgives skud.

 Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod denne.

Tiden beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten.

Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal denne råbe “av”, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig.

Når figuranten er anholdt, skal denne visiteres og afvæbnes hvis pågældende bærer våben. 

Figuranten indtransporteres i almindelig gang til dommerne.

Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt, hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommeren, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

 

Øvelse 11 – Frygtløshed for slag

Point 19 + Appel: 10/10

Modstop 10 p. Indtransport 5 p. Flugtforsøg 4 p.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme, bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter ham.

Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet.

Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm.

Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trods stokkeslag fastholde figuranten, indtil føreren kommer til stede og afvæbner denne.

Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point.

Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder denne 1 skridt tilbage, hvorpå hundeføreren ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads.

Når figuranten er standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommerne.

Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten.

Under indtransporten foretager figuranten et flugtforsøg.

Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt, at bide sig fast i den beskyttede arm.

I flugtforsøget standser føreren i 1 skridts afstand fra figuranten, hvorefter han ved kommando får hunden til at slippe.

Herefter kommanderes hunden på plads.

Øvelsen afsluttes ved at dommeren kommanderer linen på.