×
DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDENYT MEDLEMKENNELLERPOLITIHUNDENDOKUMENTER
Logo
  MEDLEMSBLADET "POLITIHUNDEN"
CHEFREDAKTØR
Tina Kværnø - tlf. 2045 8022           
redaktoer@danskpolitihundeforening.dk
OMRÅDEREDAKTØRER
OMRÅDE 1: Mette D. Thomsen
 m.j.thomsen@klarupnet.dk
OMRÅDE 2: Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com
OMRÅDE 3: Dorte J. Weissert
dweissertph@gmail.com

OMRÅDE 4: Nete Bolander
politihundenomraade4@gmail.com
OMRÅDE 5: Tina Kværnø
redaktoer@danskpolitihundeforening.dk
OMRÅDE 6: Line Holm Hels
Linehels@hotmail.com
OMRÅDE 7: Harriet Larsen
harrietlarsen@live.com

Deadlines og udgivelsesdatoer
Blad nr Deadline området Udgives
1 04-12-23 15. januar
2 19-02-24 1. april
3 29-04-24 15. juni
4 24-06-24 15. august
5 07-09-24 15. oktober
6  DM 07-10-24 10. november 
Politihunden 3 2023 

Politihunden 4 2023

Politihunden 5 2023

Politihunden DM 2023

Politihunden 1 2024

Politihunden 2 2024