DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDENYT MEDLEMKENNELLERPOLITIHUNDENDOKUMENTER
Logo
NYHEDER & INFO

09/03 2023
Kære medlemmer,

det er vigtigt, at du husker at opdatere din mailadresse, så du fx. fortsat kan modtage Politihunden online.

Mailadressen skal stå korrekt i medlemskartoteket. Tag derfor fat i din lokale kasserer, der kan rette mailadresserne. 

Det er dit eget ansvar at mailadressen er korrekt.

Pbv
Vivi Brohus Bonde


07/02 2023
Retningslinjer for udvælgelse af dommere og figuranter ved DM er opdateret og tilgængelige under dokumenter.


29/01 2023
Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening (HB) drøftede på et hovedbestyrelsesmøde den 22. januar 2023, på baggrund af en række henvendelser fra vores medlemmer, udmeldingen fra Dansk Kennel Klub (DKK) vedrørende forbud mod brug af stokkeslag.
Det er vigtigt at pointere, at udmeldingen fra DKK ikke følger af en lovændring. I forbindelse med drøftelsen i HB er der foretaget faglig sparring med relevante interessenter, herunder dyrlægefaglig sparring.

På baggrund af drøftelsen har HB besluttet, at der ikke vil ske ændring i Dansk Politihundeforenings ”stop ved anvendelse af stokkeslag. Vi har ved beslutningen lagt vægt på:

At Dansk Politihundeforening fortsat følger politiets godkendelsesprogram for patruljehunde, hvilket indebærer ”stop ved anvendelse af stokkeslag”.
At der ved ”stop ved anvendelse af stokkeslag anvendes en ”soft” stok, og
At der ikke er tale om en overtrædelse af dyreværnslovgivningen.

HB vil løbende monitere området og naturligvis genoverveje beslutningen, såfremt den kontinuerlige opfølgning giver anledning til dette.

Lars Bræmhøj,
Formand.
 


04/01 2023
Under "dokumenter" finder i opdateret "Vejledning til overdommere".

 


30/10 2022
Under DOKUMENTER DPU findes nu opdateret blanket til brug ved indstilling til dommeruddannelsen.


30/06 2022
Områdeinstruktørsamling på Kildegården


19/06 2022
Under dette punkt kommer der løbende korte nyheder og information.


06/06 2022
Etik v/ Lars Bræmhøj


06/06 2022
Under dokumenter finder i dette midlertidige link til alle PHlogoerne. Kopier link og indsæt i ny fane:

https://1drv.ms/u/s!AqNYCWYeDHP7hZRuDRO2WPTTLTA_QA?e=R1tf7n


03/08 2021
I forbindelse med, at hjemmesiden har fået en overhaling, er også "Den Grønne Bog" blevet fornyet. Den nye udgave tilpasser sig automatisk til små og store skærme. Den væsentligste, tekniske ændring er nok, at siden kan benyttes selv om man befinder sig i et område med dårlig mobil- eller wifi-dækning. Når først siden f.eks. er hentet på din telefon, kan alle punkter læses selv om man skulle miste forbindelsen (man skal selvfølgelig ikke gå væk fra siden :0).

For både at gå med livrem og seler, er der også mulighed for at hente indholdet som PDF direkte i "Den Grønne Bog".
 


03/08 2021
Dansk Politihundeforening har fået ny hjemmeside her fra primo august 2021. Det har været en lang proces, og samtidig med fornyelsen udadtil, er hele det bagvedliggende "maskinrum" blevet gennemgået, gjort mobilvenligt og sikret bedst muligt i forhold til GDPR m.m.

Der er også åbnet mulighed for, at lokalafdelingerne kan få deres egen "hjemmeside" ind i den  nye struktur, med de stordrifts-fordele det nu giver. Kontakt os for at høre nærmere om dette!

I den kommende tid vil vi gennemgå det nye system for evt. fejl og mangler, så det hele hurtigst muligt kommer til at køre helt optimalt.

Håber I vil tage godt imod fornyelsen!
 

1
2
3
4