SLAGELSE
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDETilmeldingKennelerMedlemstilbudINTERN
AKTIVITETSKALENDER

Ingen yderligere informationHermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

LØRDAG D. 24. FEBRUAR 2024 KL. 13:00


For at have stemmeret, skal kontingent være betalt, og kvittering skal kunne fremvises.
 

DAGSORDEN


   1: Valg af dirigent.
   2: Valg af 2 stemmetællere.
   3: Formanden aflægger beretning.
   4: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
   5: Indkomne forslag.
       (Skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før)
   6: Fastsættelse af kontingent.
   7: Valg:
       a: Valg af formand for 2 år.
 på valg Ulf Larsen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Lasse Daugaard
       b: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.
 på valg Lasse Daugaard. Bestyrelsen foreslår Tommy Olsen
                       d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
På valg Martin Bergkrantz (modtager gerne genvalg)
Ny i stedet for Tommy Olsen

       e: Valg af revisorsuppleant for 1 år
       f: Valg af fanebærer for 1 år
8: Eventuelt
    a: Overrækkelse af bygningspokalen
        (forslag skal afleveres til bestyrelsen inden d. 04/02-2024)


På bestyrelsens vegne.

Lene Østenkjær


I forbindelse med generalforsamlingen vil der fra kl. 12:30 være lidt brød med ost og pålæg man kan forsynes sig med på foreningens regning.


Det vil være nødvendigt at tilmelde sig til spisningen af hensyn til indkøb af brød og pålæg.

Tilmeldingen er bindende og skal fortages på opslaget i klubhuset eller på vores facebook side. Senest mandag d. 14/02-2024.


 


Tilmelding senest: 4/2 - 2024


Seneste tilmelding 11/2 - 2024


Tilmelding senest: 18/2 - 2024


Træningsweekend


Seneste tilmelding: 3/3 - 2024


Seneste tilmelding 6/4 - 2024


Seneste tilmelding: 7/4 - 2024
 


Arbejdsdag med efterfølgende hygge

1
2