×
GRENAA
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEÅbent HusHvalpemotivationLydighedsholdKontakt
Logo

BEDØMMELSESHOLD

Der trænes i: Fri ved fod, Apportering, Halsgivning, Spring, Afdækning, Fri ved cykel, Gerningsstedssøg, Sporsøg, Rundering/eftersøgning samt bidetræning.

BEDØMMELSESPRØVE – ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Holdet oprettes efter behov.

Bestemmelser for bedømmelsesprøven:
Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke på nogen måde afstraffes under øvelserne. Linen skal ved ALLE øvelser, hvor linen ikke bruges, være anbragt over venstre skulder eller i lommen.
Ekstrakommandoer eller animeringer som f.eks. ryk i linen er, hvor andet ikke udtrykkeligt er nævnt, ikke tilladt. Ved hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 2/10 dele i point.
Ved appelpoint forstås den lydighed, hvormed hunden ”underkaster” sig førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelse af de enkelte øvelser. Appelkarakteren, som er anført i tiendedele, er beregnet til graduering af hovedpointene.
Der kan i alt opnås 90 point, og for at bestå bedømmelsesprøven skal hunden opnå minimum 70 point og mindst 4 point i hver af øvelserne 1 og 2. Hunden kan desuden ikke bestå, hvis den får 0 point i mere end en af øvelserne fra 3 til 7. Hvis 2. forsøg anvendes i øvelserne 2 til 6, fratrækkes 1 point pr. gang.
Endvidere SKAL hunden opnå minimum 7 point, excl. Appelpoint i øvelserne 7, 8 og 9 for at komme i betragtning til oprykning på kåringsholdet.
Bedømmelsesprøven afholdes som konkurrence deltagerne imellem, hvis der er mere end en der går op til prøve.

Øv. 1: Lineføring  
point: 0-7 appel 10/10
Hunden skal føres på venstre side af føreren således, at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens venstre side under opstandsninger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.
Øvelsen foregår under dommerens kommando.

Øv. 2: Fri ved fodpoint
Point: 0-7 appel: 10/10
Udføres som øvelse 1, men uden line. Løber hunden fra føreren, men kommer under kontrol indenfor rimelig tid, får hunden et forsøg mere.

Øv. 3: Apportering  
point: 0-7 appel: 10/10
Der anvendes en rund træpind (apportbuk). Længde ca. 20 cm. Tykkelse 4-6 cm. Apporten skal kastes mindst 5 meter ud fra føreren. Øvelsen udføres efter tegn fra dommeren. Hunden SKAL have samlet apportbukken op, før der kan gives point.
Der gives to forsøg.

Øv 4: Spring
point: 0-7 appel: 10/10
Hunden skal på kommando foretage fremadspring over 1. meter højt springbræt og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side.
Der gives 2 forsøg.

Øv 5: Halsgivning  
point: 0-7 appel: 10/10
Hunden skal på kommando afgive 6-8 glam. Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer indenfor 50 meter. Det er tilladt føreren at se ned på hunden, og den må gerne rejse sig under øvelsen.
Der gives 2 forsøg.

Øv 6: Afdækning   
point: 0-7 appel: 10/10
Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren går fra hunden til et nærmere angivet sted i en afstand af ca. 50 meter. Hunden skal være afdækket i 1 minut og på tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og kommanderer den på plads.
Der gives 2 forsøg.

Øv. 7: Sporsøg  
point: 0-12 appel: 20/10
Hunden skal opsøge sporet mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 10 meter og herefter følge sporet. For enden af sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand i form af en læderhandske eller læderpung. Sporlængde 200 meter. Alder 15-20 minutter.
Hovedpointene fordeles således: genstand: 4 point, arbejde: 8 point

Øv. 8: Fremadsendelse  
point: 0-12 appel: 20/10
Hunden skal på førerens kommando selvstændigt finde en stående person, der kort forinden ses gående af skovvej og gå i skjul ca. 50 meter fremme i terrænet. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte figuranter, til føreren kommer frem. Figuranten, som ikke må nedstirre hunden, skal medbringe en synlig bytteklud, bold eller godbid.
Hovedpointene fordeles således: halsgivning: 4 point, bevogtning: 4 point, arbejde: 4 point

Øv 9: Bidearbejde  
point: 0-12 appel: 20/10
Figuranten kommer frem fra skjul ca. 25 meter fremme, medbringende en synlig bidepølle. Figuranten flygter bort i let løb holdende bidepøllen ud fra sin højre hofte. Føreren, med hunden i line skal anråbe figuranten, hvorefter hunden sendes på byttestop. Hunden skal herefter selvstændigt eftersætte personen, bide sig fast i bidepøllen og bringe byttet hjem til føreren, som løber frem mod stedet.
Hovedpointene fordeles således: eftersættelse: 4 point, bidearbejde: 4 point, bærefasen: 4 point
Maximum point …………….90,0 point