DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDENYT MEDLEMKENNELLERPOLITIHUNDENDOKUMENTER
NYHEDER & INFO

29/01 2023
Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening (HB) drøftede på et hovedbestyrelsesmøde den 22. januar 2023, på baggrund af en række henvendelser fra vores medlemmer, udmeldingen fra Dansk Kennel Klub (DKK) vedrørende forbud mod brug af stokkeslag.
Det er vigtigt at pointere, at udmeldingen fra DKK ikke følger af en lovændring. I forbindelse med drøftelsen i HB er der foretaget faglig sparring med relevante interessenter, herunder dyrlægefaglig sparring.

På baggrund af drøftelsen har HB besluttet, at der ikke vil ske ændring i Dansk Politihundeforenings ”stop ved anvendelse af stokkeslag. Vi har ved beslutningen lagt vægt på:

At Dansk Politihundeforening fortsat følger politiets godkendelsesprogram for patruljehunde, hvilket indebærer ”stop ved anvendelse af stokkeslag”.
At der ved ”stop ved anvendelse af stokkeslag anvendes en ”soft” stok, og
At der ikke er tale om en overtrædelse af dyreværnslovgivningen.

HB vil løbende monitere området og naturligvis genoverveje beslutningen, såfremt den kontinuerlige opfølgning giver anledning til dette.

Lars Bræmhøj,
Formand.
 


07/01 2023
Dagsorden til Hb-møde 22.januar er tilgængelig under mødeindkaldelser og referater.


04/01 2023
Under "dokumenter" finder i opdateret "Vejledning til overdommere".

 


22/12 2022
Kære medlemmer,

Vi holder julelukket i perioden 22.12.2022 - 03.01.2023.

Henvendelser vil blive besvaret herefter.

Venlig hilsen
Vivi


01/11 2022
Der er indgået en aftale med SideOmSide vedr. Politihunden. Aftalen gælder for 2023 og genforhandles i slutningen af 2023.

Der udkommer 6 numre af Politihunden, der hver dækker 2 måneder. Alle numre udkommer online.

Januar/Februar bladet udkommer den 15. januar.
Marts/April bladet udkommer den 15.marts.
Maj/Juni bladet udkommer den 15. maj.
Juli/August bladet udkommer den 15. juli.
September/Oktober bladet udkommer den 15. september.
 


30/10 2022
Under DOKUMENTER DPU findes nu opdateret blanket til brug ved indstilling til dommeruddannelsen.


21/10 2022
Referatet er tilgængelig under mødeindkaldelser og referater.


13/10 2022
Referat HB-møde 23.september er tilgængelig under mødeindkaldelser og referater.


30/06 2022
Områdeinstruktørsamling på Kildegården


19/06 2022
Under dette punkt kommer der løbende korte nyheder og information.

1
2