×
TÅSTRUP
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEKontaktKåringer i Taastrup PHDM DeltagereLydighedscupINTERN
Logo
Generel information

Indbetaling til kassereren på giro 6 29 43 91 " HUSK NAVN "
Bank  reg. nr. 1551   konto  6294391

CVR-nummer 37 83 49 04

Bestyrelsesmøder:
Der udbetales kr. 150,00 til det bestyrelsesmedlem der afholder mødet.

Deltagelse med hund (pr. 01/01-2020):
Unghunde 1 og 2     kr. 150,00
Områdemesterskab kr. 150,00
Udtagelse til DM      kr. 150,00
Prøvekåring             kr.   50,00
Kåring                      kr. 300,00 (skal betales direkte til kåringsmanden)
Alle andre konkurrencer: kr. 150,00
 

Hovedkontingent årligt:
Pr. Aktiv medlem   pr. 01/01-2020 (* kr.  200,00 + kr. 100,00 Område 6
Pr. Passiv medlem pr. 01/01-2020 (*      kr.  150,00
Skal afregnes inden 1. april det pågældende år.

Interne konkurrencer:
Deltager m/hund pris: kr.  150,00
Foreningen betaler madpakke til arrangøren,
medhjælpere, dommere, fig. og hundefører.

Tilmeldingsfristen er 3 uger.

Lydighedscups pris: kr. 50,00 som betales på dagen.


Regler for opnåelse af Taastrup afdelings æresnål.
Nålen kan kun opnås 1 gang.
Nålen uddeles til præmiefesten.
Der er tre kriterier for at opnå denne ære:


 
Årligt Kontingent (pr. 01/01-2020):
Dobbelt medlemskab  kr. 1.100,00
Enkelt medlemskab    kr. 750,00
Passiv medlemskab   kr. 250,00
Skal indbetales senest den 10. januar i det pågældende år.

Officielle konkurrencer:
Foreningen får refunderet udgifter til Madpakker øl/vand, til Overdommer, Dommere, Arrangør;Listeføre, Fig. og medhjælpere, med kr. 75,00 pr. person. Samt lodsejergaver efter bilag.(Se særligt afregningsbilag til området)

Officielle udtagelser:
Unghunde 1 og 2 afregnes 3 uger før konkurrencedagen til område 6 kasserer, med kr. 125,00 pr. deltager. (HF 4 uger før til afd. kasserer) 3-3-3 første semifinale, (se unghunde 1 og 2)Udtagelse til landsstævne (Se unghunde 1 - 2) Alle udtagelseskonkurrencer afregner deltagere med hund kr. 125,00 til afd. kasserer, der dækker mad og 1 øl/vand til dommere, fig., medhjælpere og hundefører.


Danmarksmesterskabet
Foreningen dækker 50% af udgiften til formandens ophold.
Foreningen uddeler 3 ærespokaler, en pokal for hver klasse, for bedste øvelse 9 og øvelse 11.
Foreningen indkøber tøj (bukser eller trøje) til hundeførere der stiller til DM første gang.
Foreningen indgraverer liner med årstal til hundeførere der stiller til DM. Første gang en hundefører stiller til DM modtager denne en ny line.


Hovedbestyrelsesbeslutning:
Pr. den 19/11-2000 har Hovedbestyrelsen besluttet følgende: den daglige drift af områderne, afholde af områderne udgifter i forbindelse med div. konkurrencer/udtagelseskonkurrencer, f.eks. materiel, dommersedler m.v. afholdes af områderne. Transportudgifter til overdommer m.v. afholdes af områderne dog særordning for Bornholm. Transportudgifter herunder broafgifter ved landsstævnet udbetales ikke længere af landsforeningen (særordning Bornholm)

 
 

Dansk Politihundeforening - Taastrup Afdeling

Vedtægter for Kassereren
Der givers rettigheder til anvendelse af Netbank og anvendelse af Dankort som betalingsmiddel.

Sat til tryk:
Rosenvænget 12, 6100 Haderslev, tlf 7452 8113

Bestilling af:
Dommerbøger, (afd. Lægger kr. 50,00 til indkøbsprisen ved salg til medlemmer) Dommersedler, indmeldingsblanketter osv. bestilles hos hovedkasserer Bo Rasmussen

Telefonpenge:
Formand                   Kr. 500,00
Kasserer                   Kr. 500,00
   
Træningsgebyr:
Aktiv træningsgebyr med hund årligt    Kr.  300,00

Trænerhonorar:
For Holdtræning  Kr. 500,00