×
ODENSE
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
   OPH - KLUBBEN

Odense Politihundeforening (stiftet 23. april 1936), er en underafdeling af Dansk Politihundeforening (stiftet 1909).
Dansk Politihundeforening, er inddelt i 7 områder (hvor Fyn er område 4) og 51 lokalforeninger (heriblandt Odense Politihundeforening), der er fordelt over hele landet.
Foreningens medlemmer består af polititjenestemænd med politiets patruljehunde (sektion 1) samt civile og polititjenestemænd med civile hunde (sektion 2).

I Odense Politihundeforening træner vi efter Dansk Politihundeforenings program, hvor hundene lærer mange af de basale færdigheder, der kræves af en tjenestehund; lydighed, sporsøg, rundering samt stop af bevæbnet person. Vi arbejder på hundens præmisser, og derfor er træningen altid sjov og leg for hunden (masser af godbidder og belønning med bold).

Odense Politihundeforening er delt op i to afdelinger. Hvalpe - og begynderhunde træner i Højme, hvor de lærer de grundlæggende færdigheder (se fanen "Træning / Hvalpe- og begynderhold"). Kårings-, ung-, patrulje-, kriminal-, og vinderhunde træner i Højstrup, hvor træningen er mere målrettet de oficielle konkurrencer (se fanen "Træning / Videregående hold"). 

I løbet af året arrangeres der konkurrencer for alle medlemmer af Odense Politihundeforening, ligesom der også er konkurrencer på tværs af lokalafdelingerne. Konkurrencerne kan både være målrettet mod vores program, ligesom der bliver arrangeret forskellige konkurrencer, hvor hund og fører får opgaver, der minder om politiets arbejde.

Der er i Odense Politihundeforening lagt op til, at man hygger sig med de andre hundeejere både før, under og efter træningen. Det er her, man får udvekslet erfaringer og får styrket det sociale fællesskab, der er vigtigt, hvis man skal træne hund.

Et par gange om året mødes alle medlemmer på tværs af holdene i klubhuset på Højstrup til sociale arrangementer.
En hund, der er trænet, vil som regel have et meget tæt forhold til sin fører, ligesom den vil være lettere at omgåes, idet den får brugt sine naturlige drifter i det daglige arbejde.

Hvad er foreningens formål:
- at skkabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.
- at foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog. Denne kåring er i relation til avl, at betragte som en brugshundeprøve.
- at afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.
- at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.