×
RANDERS
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEMEDLEMSBLADWALL OF FAMEAKTIVITETER / KALENDERINTERN
Logo

Pris for medlemsskab

Kontingent for medlemskab af Randers Politihundeforening fastsættes årligt på foreningens generalforsamling.

Det årlige kontingent udgør p.t. 825 kr. (følger kalenderåret ).

Hertil kommer et halvårligt træningsgebyr på 100 kr.

Fri kaffe ifm. træning og møder på træningspladsen kan tilkøbes for 50 kr årligt. (kalenderår).

I forbindelse med indmeldelse skal der underskrives en samtykkeerklæring omkring behandling af persondata samt evt. offfentliggørelse af billeder.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi opbevarer og behandler din oplysninger, kan det ses her.

Ved indmeldelse og senere under medlemsskab vil der evt. på forlangende skulle forevises strafffeattest.