×
KALUNDBORG
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
Om foreningenKontakt foreningenResultaterINTERN

Formand: Peter Engsvang                                                                                                   
Formandsmøde
Områdemøde
Møder vedrørende samarbejdsaftale
Medlemsmøder
KåringstilmeldingUddelegering af foreningesbogaver i samråd med den øvrige bestyrelse                                    
Videreformidling af information fra hoveforening & området
Kontaktperson til Schæferklubben
Et årligt møde med bestyrelsen i Schæferklubben

Næstformand: Bjarne Bo Hansen
Varetage formandens opgaver ved dennes fravær
Konkurrencekoordinator - Konkurrence tilmelding af: hundefører, dommer og figuranter
Sørge for arealer til hverdag og konkurrencer
Skaffe konkurrence tilrettelæggere
Træning af evt. kåringshold/medlemmer

Kasserer & sekretær: Pia Christiansen
Forenings regnskab
Referater fra bestyrelses- & medlemsmøder
Hjemmesideadministrator
Facebookadministrator
Græsslåning

Bestyrelsesmedlem: Berit Kristiansen
Opstart af kursus- & lydighedshold
Pokalregnskab - (årets pokaludeling)
Ajourføring af pokalbog
Koordinator for opvisningshold
Redaktør Politihunden
Tilmeldinger til kursushold

Bestyrelsesmedlem: Jan Hansen
Materialeforvalter
Maling udvendig af huset
Diverse reparationer
Ukrudtsbekæmpelse
Beskæring af træer
Tømning af septiktank
Lukning for vand - frostsikring