×
KALUNDBORG
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
Om foreningenKontakt foreningenResultaterINTERN
Logo

Formand: Peter Engsvang                                                                                                   
Formandsmøde
Områdemøde
Møder vedrørende samarbejdsaftale
Medlemsmøder
KåringstilmeldingUddelegering af foreningesbogaver i samråd med den øvrige bestyrelse                                    
Videreformidling af information fra hoveforening & området
Kontaktperson til Schæferklubben
Et årligt møde med bestyrelsen i Schæferklubben

Næstformand: Bjarne Bo Hansen
Varetage formandens opgaver ved dennes fravær
Konkurrencekoordinator - Konkurrence tilmelding af: hundefører, dommer og figuranter
Sørge for arealer til hverdag og konkurrencer
Skaffe konkurrence tilrettelæggere
Træning af evt. kåringshold/medlemmer
Tilmeldinger til kursushold
Opstart af kursus- & lydighedshold

Kasserer & sekretær: Pia Christiansen
Forenings regnskab
Referater fra bestyrelses- & medlemsmøder
Hjemmesideadministrator
Facebookadministrator
Græsslåning
Pokalregnskab - (årets pokaludeling)
Ajourføring af pokalbog

Bestyrelsesmedlem: Kim Poulsen
Varme"mester"
Koordinator for opvisningshold

Bestyrelsesmedlem: Jan Hansen
Materialeforvalter
Maling udvendig af huset
Diverse reparationer
Ukrudtsbekæmpelse
Beskæring af træer
Tømning af septiktank
Lukning for vand - frostsikring

Udenfor bestyrelsen: Berit Kristiansen
Redaktør Politihunden