×
OMRÅDE 2 - DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEAktiviteterAfdelingerPH-ProgramLedelsenOm Område 2Kontakt

Kontaktoplysninger

Områdeleder, SEK II, Camilla Lyhne Ravkilde, mobil 28 44 67 17
Konstitueret Områdeleder, SEK I, SEK I, Peter Holm
Områderepræsentant, SEK II, Kim Rasmussen, mobil 25 56 86 13
Områderepræsentant, SEK I, Peter Holm
Områdekasserer, Jens Henrik Haagensen, mobil 22 17 45 05
Områderedaktør Grethe Schnell, 86 44 23 44, mobil 23 30 83 44
Områdewebmaster, Holgerd Virenfeldt, mobil 20 92 25 71
Koordinator Opvisningstruppen, Holgerd Virenfeldt, mobil 20 92 25 71