×
KALUNDBORG
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
Om foreningenKontakt foreningenResultaterINTERN
Kalundborg Politihundeforening er en af ialt 11 lokalforeningen under Dansk Politihundeforenings område 5.
Foreningen så sin start i 1962, som en underafdeling af Slagelse Politihundeforening. I 1964 blev Kalundborg Politihundeforening optaget som en selvstænding lokalforening i Dansk Politihundeforening. Foreningen stifter var Ove Juul Christoffersen. 

Vi er hjemmehørende i Kalundborg Kommune, som har hjulpet foreningen både med at stille areal ved Kaldred Flyveplads til rådighed for foreningens aktiviteter og ved økonomisk støtte ved etablering af et nyt klybhus i 2001.
I 2015 etablerede vi en ny agility bane - både en permanet bane, men også købet en del forhindringer til supplement yil den permanete bane. Så det nu er mulighed for, at give nye udfordringer til foreningens egne og kommende kursisters hunde.

Vi er  medlemmer heraf 38 aktive, 3 parallel og 2 passive medlemmer.Pt. har vi 34 ukårede hunde,  5 unghunde, 2 patruljehund og 1 vinderhund. 

Alle kan søge medlemskab, såfremt man vil medvirke til at fremme forenings arbejde.
Medlemstyper & kontingent i 2024:  Som medlem modtager du hver måned foreningsbladet POLITIHUNDEN.
Aktivt medlemskab betyder at du: Aktiv medlemskab forpligter også til deltagelse i foreningens arbejdedage.

 Parallel medlemmer skal være aktiv medlem af en anden PH afdeling.  
 

Konkurrencedelen:

Første trin på medlemstrappen er at få sin hund kåret.

Kåringen er en godkendt brugshundeprøve, som er identisk med politiets godkendelsesprøve til politihunde.
Det er kun brugshunde som er stamborgsført i DKK som kan kåres.

Når du har trænet i et sådan omfang, at du selv mene, at I (både du og din hund) vil kunne klare en kåring, henvender du dig til bestyrelsen eller kåringsudvalget, som så vil arrangere en prøvekåring.

Prøvekåringen er identisk med kåringen, den eneste forskel er, at der anvendes lokale dommere ved bedømmelsen. Prøvekåringen skal beståes med minimun 95 point ud af de i alt 110 point, præcis de samme regler som i kåringsprogrammet.

Når prøvekåringen er bestået - vil du blive indstillet til kåring. Område 5 har 1 kåringsmænd og han vil enten komme herop eller oplyse dig, hvor i område 5, du kan stille til kåring indenfor ca. 4 uger.

Andet trin på medlemstrappen er unghundeklassen.

Når I har bestået kåringen - så er I klar til at deltage i konkurrencer i unghundeklassen.

Hver år afholdelse der trænings-, opryknings- og udtagelseskonkurrencer.

I opryknings- og udtagelseskonkurrencene kan man, hvis man opfylder resultatkravet til oprykning - få en 1/2 eller 1/1 oprykning til næste klasserklassen.

Der er unghundeklassen - patruljeklassen - kriminalklassen og vinderklassen.
Lydighedsøvelserne 1-6 er ens i alle klasser: Øvelse 1: lineføring, 2: halsgivning, 3: apportering, 4: spring og 5: afdækning & 6: cykel.

Sværhedsgraden øges fra klasse til klasse i øvelserne 7 til 11, som er øvelse 7: spor, 8: felt, 9: roundering, 10: stop og anholdelse, 11: stop og frygtløshed for slag & 12. Afståelse af stop.