×
DANSK POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDENYT MEDLEMKENNELLERPOLITIHUNDENDOKUMENTER
Logo

VIDEOER OG BESKRIVELSER FRA
DOMMERVEDLIGEHOLDELSE 2024

Videosekvenser af øvelse 11 og 12
 

Mangelfuldt anråb 1,0 point
Programfejl 1,5 point
Ikke tilladt kommando 1,5 point
Animering ved højre lomme 1,0 point
Ialt 5,0 point
NB! Se bort fra ingen dommer ved opstart
 

Slipper før tid 1,0 point
Sidder ej ned 0,5 point
Hund går før og langt fra HUF under indtransport 1,8 point
Sen til at slippe før tid 1,0 point
Ialt 4,3 point
 

Perfekt
Ialt 0,0 point
 

OK angreb
Tygger sig ud af ærmet og slipper sent 1,5 point
Løs bevogtning/fokus mod HUF 1,0 point
Ekstra kommando + animering m. krop 1,5 point
Sen til at eftersætte figurant 0,5 point
Ialt 4,5 point


Direkte angreb
Øvelse afblæses
Ialt 10,10 point
 

Tygger noget/flytter bid 1,0 point
Slipper før kommando 1,0 point
Animering ved kropsdrejning 1,0 point
Slipper før kommando i flugt 1,0 point
Ialt 4,0 point
 

Bevogtning skønnes uden fradrag
Hund drejer hovedet kortvarigt men front mod figurant
Ialt 0,0 point
 

Hund støder af på ærmet 0,5 point
Meget løs bevogtning 1,5 point
Ialt 2,0 point


3 stød á 0,5 point
Ialt 1,5 point
 

Ingen anråb 1,5 point
Hund løber ind i figurant 1,5 point
Ikke fordi den glider jfr. dommerskøn
1 stød 0,5 point
Ialt 3,5 point

FIGURANTARBEJDE ØVELSE 12


 

Viser figurantens arbejde på afståelse
Vender rundt på 50 m fra hunden og med front mod denne
Dog lidt med siden til, så der kan bøjes af hvis hunden angriber eller løber ind i figuranten
Ærmet længst fremme mod hunden