×
HADERSLEV AFD. 301
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEKONTAKTTRÆNING OG KONKURRENCEBLIV MEDLEMFORENINGSLIVET
Logo
FORENINGSLIVET: ÅRET DER GIK 2023
Foreningens hovedformål er at træne hund, men foreningslivet kan være mere end snaskede godbidder, øredøvende gøen og frosne tæer. I Haderslev politihundeforening har vi et livligt og socialt foreningsliv, hvor du nemt kan få udfyldt din kalender i løbet af året, hvis du brænder for det.
Nedenfor er samlet 2023s begivenheder både ift. træning, konkurrencer og det sociale.

Lyder foreningslivet i PH Haderslev som noget for dig? Så kontakt en fra vores bestyrelse og bliv et af vores nye medlemmer i 2024!

2023 bød bl.a. på:

Nye medlemmer: 

I løbet af 2023 har Haderslev taget imod 11 nye medlemmer. Nogle kom fra andre afdelinger, mens Dansk Politihundeforeningen for andre var et helt nyt kapitel.
Velkommen til: De nye medlemmer har inden for blot det første år vist sig særligt aktive og har bidraget til klubbens succesfulde år. Vi glæder os til at følge dem de næste år.

Nyt bestyrelsesmedlem: 

D. 25. februar 2023 blev der holdt generalforsamling.
Kent trådte ind i bestyrelsen som suppleant.
Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og bilagskontrollanterne blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen var afsluttet, blev årets første bestyrelsesmøde afholdt i forlængelse. Bestyrelsen mødtes yderligere officielt d. 29. april og 4. oktober, men har også stimlet sammen ved de officielle træningsdage til mere uformelle drøftelser, hvis det har været nødvendigt, og holder kontakten virtuelt.

Webredaktør-møder i område 3: 

Dansk Politihundeforening har fået nyt design på hjemmesiden.
Haderslev fik dermed til opgave at tilrette vores hjemmeside det nye design.

Michael, der også er bestyrelsesmedlem i område 3, har stået for, at alle afdelingerne i område 3 har haft mulighed for at sparre, løse udfordringerne og blive inspireret af hinanden. I løbet af 2023 blev der arrangeret arbejdsdage, hvor afdelingerne mødtes bl.a. i Haderslev og Billund.

Signe og Dorte deltog som repræsentanter for Haderslev på møderne. Signe fortsætter som afdelingens webredaktør, som en naturlig følge af, at hun også i løbet af året har suppleret Charlotte med opslag på klubbens officielle Facebook side.

Kåringer:  

I løbet er 2023 er fem medlemmer blevet kåret.
De fem medlemmer er stillet op til den lokale prøvekåring i klubben, hvor formanden for hver af dem har vurderet, at de var klar til selve kåringen efterfølgende. Kåringen følger kun hunden. De fire makkerpar kan nu stille op til konkurrencer for kårede hunde. I slutningen af året gennemførte June med Malli prøvekåringen og var klar til kåringen. Desværre blev Mali skadet op til weekenden, hvor kåringen skulle afholdes, men vi forventer makkerparret klarer kåringen (efter en ny prøvekåring er gennemført) i 2024.

Oprykningskonkurrencer: 

I løbet af året er der oprykningskonkurrencer. Hvis hund og hundefører gennemfører med nok point, modtager de en hel (eller halv) oprykning, og ryger dermed op i næste klasse og kan deltage i de tilhørende konkurrencer. I 2023 havde Haderslev 3 makkerpar, der steg i klasserne.

Peter Mølgaard og Falcon:
D. 30. april er makkerparret rykket fra patruljeklassen til kriminalklassen med virkning fra 1. juli. De havde tidligere på året deltaget i Gelsbrokonkurrencen i Tønder, hvor de havde fået en halv oprykning.

Per Skytt Larsen og Zula:
D. 4. november er makkerparret rykket fra unghundeklassen til patruljeklassen.

Mogens Larsen og Qita:
D. 11. marts rykkede makkerparret fra unghundeklassen til patruljeklassen.
Mogens og Qita var dog ikke færdig med at klatre op ad klassestien i 2023, så d. 3. september ved udtagelse til DM fik de nok point til en oprykning til kriminalklassen – denne oprykning var dog først gældende pr. 1. januar 2024 af hensyn til deres deltage i DM i patruljeklassen.

Mesterskaber: 

D. 23.-24. september deltog Mogens og Qita i patruljeklassen ved det årlige Danmarks mesterskab, der blev afholdt i Ringsted. Makkerparret kom tilmed d. 29. oktober hjem med en pokal for 2. pladsen ved Sydjysk mesterskab for patruljehunde.

De to makkerpar, Per Skytt og Zula samt Kent Ottesen og Lina, deltog både i Jysk Mesterskab d. 10. september og Sydjysk Mesterskab d. 7. oktober. Ved Sydjysk Mesterskab var det Per/Zula-makkerparret der tog en pokal med hjem, da de endte på 1. pladsen.

For at deltage i Danmarks mesterskabet, skulle Mogens deltage i DM udtagelse i patruljeklassen. Udtagelsen blev afholdt i Haderslev. I Tønder blev der ligeledes afholdt en udtagelse til kriminalklassen, hvor Peter og Falcon deltog og fik en flot 4. plads, men desværre ikke nok til at kvalificere sig til DM i kriminalklassen i år.  

Andre konkurrencer:  

Traditionen tro har Haderslev holdt lokale konkurrencer i 2023, hvor medlemmerne dyster mod hinanden.

Peter Gellerts Pokalkonkurrence:
Konkurrencen består af lydighedsøvelserne i konkurrenceprogrammet (undtagen fri ved fod) + sporøvelsen. Konkurrencen er for ukårede hunde og det er kun muligt for et makkerpar at stille op én gang i konkurrencen.
D. 10. juni stillede følgende tre makkerpar fra klubben op: B-konkurrence:
Konkurrencen er for ukårede hunde, der dog er længere fremme i træningen, end hundene der deltager i Peter Gellert Pokalkonkurrence. Konkurrencen fungerer dermed også som en prøvekåring, så da de tre deltagere bestod konkurrencen, kom de efterfølgende til kåring.
D. 18. juni stillede følgende tre makkerpar fra klubben op: Chr. Theisens konkurrence:
Konkurrencen afholdes lokalt for kårede hunde og hunde i unghundeklassen. Konkurrencen blev i år bl.a. brugt til at udfordre klubbens veteraner og forsøge at få deltagerne ud i ukendt farvand.
D. 5. august stillede følgende tre makkerpar fra klubben op:

Dommer og figurant-tjanser 

Når Haderslev stiller op til konkurrencer, skal klubben ligeledes bidrage til afholdelsen af konkurrencerne ved at stille dommer og figuranter til rådighed. Klubben har i år trukket på flere af de mest erfarne, heriblandt Flemming Petersen, Jacob Larsen, Mogens Larsen og Per Skytt, men også klubbens nye medlemmer har bidraget, heriblandt Allan Nielsen, der har stillet som figurant.

Da udtagelse til DM blev afholdt i Haderslev d. 3. september var flere af klubbens medlemmer hidkaldt af tilrettelæggeren, Per Skytt, der bl.a. fik assistance af Peter Mølgaard og Kent ude på øvelserne, forplejningen blev lavet af Michael og Signe, og leveret til dommere og figuranter af Jan.

Klubbens medlemmer har tilmed aftalt, at der fremover til hver konkurrence bringes en supporter til hvert medlem, der deltager fra Haderslev. Supporterens rolle er at følge det enkelte makkerpar rundt til øvelser som mentor, chauffør, vejviser og/eller personligt heppekor. Supportrollen har allerede været i brug flere gange i løbet af 2023 og de foregående år, men bliver altså nu en fast del af konkurrencedeltagelsen.

Figurantkursus og dommervedligeholdelse: 

Foreningen har i 2023 haft fokus på at oplære flere af medlemmerne i figurantuddannelsen.
Den erfarne Mogens med bidrag fra andre medlemmer har undervist i de forskellige øvelser i klubhuset med fast deltagelse fra June, Kent, Martin, Nick og Signe.

Nick og Martin har tilmed været på figurantmodulerne 1 og 2 afholdt på Sjælland, hvor de har taget deres læring med tilbage til klubben til vidensdeling og drøftelse.

Uddannelsen medfører både at vi kan være flere til løfte ansvaret, når der skal stilles figuranter til konkurrencer, og desuden bidrager figurantuddannelse også til en bedre forståelse for øvelser i konkurrenceprogrammet som hundefører.

Den endelige eksamen i figurantuddannelse forventes at blive taget af medlemmerne i 2024.

4. februar deltog Mogens og Per i dommervedligeholdelse, som blev afholdt i Sønderborg.

Vedligeholdelse af klubhuset: 

Flere af medlemmerne har skruet hænderne ordentlig på, og der mangler sjældent frivillige i klubben, når de sure pligter skal fordeles. De trivielle tjanser ender derfor ofte som sociale begivenheder, hvor medlemmerne hygger sig i hinandens selskab.

D. 6. maj var store rengøringsdag. Traditionelt har vejret altid været godt denne dag, men i år var vi ikke lige så heldige. Det forhindrede dog ikke medlemmerne i at smøge ærmerne op og komme i sving.
D. 26. august og ved årets julehyggedag 9. december var der især fokus på at udskifte udendørs belysningen, både ift. lysmasterne, der lyser banen op, og de mere hyggelige lamper, der lyser stien til klubhuset op. Der er fortsat fokus på at forbedre belysningen i 2024.
Klubben har i år også fået fixet taget, renset flagstangen og udskiftet hjulene til køkkenøen.

Ansvaret deles løbende i klubben vedrørende græsslåning på banen, rengøring af klubhuset og indkøb/pantning.

Kløften festival: 

Klubben gentog succesen fra sidste år, hvor vi stod som frivillige til Kløften Festival, som afholdes i Haderslev over tre dage.

Klubbens opgave bestod i at stå ved festivalens indgange og porte, hvor vi tjekker armbånd og tilladelser, samt visiterer gæsterne, inden de kommer ind på pladsen. I år var der endnu flere til at løfte opgaven, og medlemmerne kunne igen regne med, at familiemedlemmer og venner støttede op om klubben og nappede nogle tjanser, så både vagtplanen gik op, men også at opgaven blev en fornøjelse, som vi tager på os igen i 2024.

Som tak for klubbens hjælp, støtter arrangørerne af festivalen klubben ved at give et øremærket bidrag til klubbens faciliteter eller projekter. I 2022 gik bidraget til det nye tag, som klubben fik lagt i sommeren 2023. I år er bidraget gået til udendørs belysning, da klubben ønsker at oplyse den nederste del af banen længst fra klubhuset, der pt. er dækket af nattens mørke i vintermånederne. Projektet forventes igangsat i 2024.

Træningsweekend: 

I november drog klubben på weekendtur, hvor dagene var fyldt med træning med fokus på snuse- og bideøvelserne.
Weekenden blev afholdt på Rømø blandt træer, lyng og bakker.
Selvom vejret var med os det meste af weekenden, holdt medlemmerne sig i gang hele dagen for at holde varmen – og fordi vi ikke kunne lade være.
Når dagslyset forsvandt, tog medlemmerne tilbage til deres tilholdssted, Skærbæk Centret, hvor der var fællesspisning og hygge, indtil medlemmerne udmattede dejsede om i deres hytter.

Bagagen hjem var pakket med ny erfaring og sjove minder, og klubben ønsker at gentage succesen i 2024.  

Andre sociale arrangementer

Som en forening med masser af sønderjyder, skal du regne med, at der ofte bliver budt på kage og/eller kaffe, når der er pause i løbet af træningen. Når træningen er slut, samles klubbens medlemmer oftest inde i klubhuset med en fyraftensøl. Klubben har også vores helt egen madmor (Michael) og grillfar (Per), der sørger for, at vi ikke sulter ved de større arrangementer, om det så er lokale konkurrencer, træningstur eller arbejdsdage.

Klubben har sine traditionelle sociale arrangementer såsom årsfesten, en dag med julehygge, og d. 31. december, hvor medlemmerne mødes i klubben, ønsker godt nytår og oplister deres mål for det nye år. Men klubben finder også på sjov uden for rutinen, fx i år da et af medlemmer blev gift, dukkede de andre op uden for kirken og stod espalier med hundene.

Lyder foreningslivet i PH Haderslev som noget for dig? Så kontakt en fra vores bestyrelse og bliv et af vores nye medlemmer i 2024!