×
VESTHIMMERLAND
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo

Hvorfor klikkertræne?

Fordi det virker, uanset hvilken adfærd du vil lære din hund.
Metoden virker også for andre dyr, heste, elefanter, spækhuggere, høns, tigre, sommerfugle, fisk - og mennesker. Hvis et levende væsen er i stand til at lære ny adfærd, så kan klikkermetoden bruges systematisk til at få den nye adfærd på plads. Princippet i klikkermetoden er at tilbyde hunden en samarbejdsform og træning, hvor den søger at OPNÅ noget, som den synes om. Vi former ikke hundens adfærd ved at træne, så hunden nødvendigvis må manøvrere for at UNDGÅ noget, den synes er ubehageligt.   

Fordi træningsmetoden baserer sig på banebrydende forskning om adfærd og indlæring
Klikkermetoden blev formuleret i begyndelsen af 1990'erne af dyretræner Karen Pryor i USA i forbindelse med træning af delfiner. Hun måtte erkende, at det ikke var praktisk muligt at bruge tvang til træning af delfiner. Hun tog udgangspunkt i forskning i adfærd og læring og omsatte det til praktisk kundskab og en systematisk metode til træning af dyr uden anvendelse af tvang. I Skandinavien er metoden primært introduceret gennem Canis, men flere og flere stempler ind i fællesskabet omkring positiv forstærkning som den primære måde at træne hund på. Metoden og den bagvedliggende forskning bryder med gamle forestillinger om effektiv træning af dyr. Der tages livtag med traditionel hundepsykologi om dominans og lederskab, traditionel forståelse af hundeadfærd og myter om hundens natur. I stedet bakker forskningen op om, at en venlig og samarbejdende tilgang til træning af dyr simpelthen er mere effektiv, indlæringen går hurtigere og huskes bedre af dyret. 

Fordi det gør din hund initiativrig og arbejdsvillig
En hund er egoist. Den vil altid være motiveret til at gøre noget, der kan forbedre dens egen situation. Enten forsøger den at OPNÅ noget eller også forsøger den at UNDGÅ noget. Der er ikke andre motiver! Vi giver en stor kasse chokolade til den, der kan komme med bare eet eksempel på, at en hund er motiveret af andet end at opnå eller undgå. Derfor - en hund, der bliver belønnet for noget den gør, vil prøve at gøre det samme igen for at blive belønnet igen. Dette er en proces, som vi kalder positiv forstærkning, og i al sin enkelhed er det kernen i klikkermetoden. Men måske var hunden ikke klar over, hvad der udløste belønningen? Det vil den helt sikkert prøve at finde ud af. Den vil prøve at gøre et eller andet igen, tilbyde en adfærd, som måske kan udløse belønning. Det benytter vi os af, så vi kan komme igang med en systematisk træning. Vi kobler en klikker på processen for at fortælle hunden hvornår den gjorde det rigtige for at få belønningen. Hunden forstår lynhurtigt, at når der klikkes, har den gjort noget, der udløser belønning. Den har også fået information om, hvornår den gjorde det rigtigt. Nu skal hunden finde ud af, hvad den egentlig gjorde da klikket kom. Den skal tænke selv, det er mentalt udfordrende, den bliver træt, men den er godt igang med at blive klikkerklog. Det er klart, at det er noget hunden vil benytte sig af. Den bliver arbejdsivrig.

Fordi du får et konfliktfrit samarbejde med din hund
Hvad er et konfliktfrit samarbejde? Ja, hvornår er der egentlig en konflikt mellem ejer og hund? Helt generelt, så bunder en konflikt i uens forventninger til adfærd. Hund og ejer ser forskelligt på situationen, de er ikke samspillet godt nok og der opstår situationer, hvor hunden måske gør det stik modsatte af, hvad ejer forventede eller ønskede. I konfliktfeltet oplever ejeren måske følelser som irritation, frustration, afmagt, vrede. Ejeren prøver måske at irettesætte hunden med traditionelle verbale eller fysiske metoder (reprimande, rykke i halsbånd eller anden form for tvang). Men irettesættelser og tvang giver kun hunden information om, hvad der er smart at UNDGÅ. Det gør ikke hunden initiativrig og arbejdsivrig. 
Hunden kan også vise, hvis den er utilfreds. Vi ved ikke præcist hvad hunden føler, for den kan ikke sætte ord på sine følelser. Det gode er, at vi har ikke brug for at forholde os til hundens følelser, for at løse en konflikt! Hunden viser os, at en konflikt er tilstede gennem anspændt eller opgivende adfærd: Gøer, piver, løber forvirret rundt, går sin vej, snuser i jorden eller lignende.  
Heldigvis, så lærer klikkermetoden os, at alle konflikter - store og små - skal løses gennem ændret adfærd hos ejeren eller gennem ændringer i det miljø, som hunden udsættes for og skal agere i. Jo bedre vi bliver til at påtage os det ansvar, jo bedre bliver vi til at løse konflikter eller helt undgå konflikter.